Stöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas

Stöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas

Den 7 maj skickade regeringen en remiss till lagrådet med åtgärder inför den extra ändringsbudget som föreslås träda ikraft den 1 juni 2020. Där ingick förtydliganden om vilka företag som ska få ta del av det statliga permitteringsstödet. Bakgrunden är att flera bolag fått förhandsbesked om stöd trots att de samtidigt tagit beslut om att göra utdelningar till sina aktieägare. Därmed stoppas nu möjligheten för företag att söka statligt permitteringsstöd och samtidigt ge vinstutdelningar till sina ägare.

Tillväxtverket har gjort en juridisk analys av hur lagstiftningen som reglerar stödet för korttidsarbete ska tillämpas gällande aktieutdelningar. Utifrån denna analys anser Tillväxtverket att aktieutdelningar inte är förenligt med lagen om stöd vid korttidsarbete. Om Tillväxtverket ser att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge har de möjlighet att reglera stödet vid avstämningen som sker efter att stödet beviljats.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk