Engineer,Hand,Using,Tablet,,Heavy,Automation,Robot,Arm,Machine,In

Stärkt arbete med industripolitik på EU-nivå

Tillväxtverket har fått i uppdrag att stödja Regeringskansliet i arbetet med industripolitik på EU-nivå. Det uppges ge bättre förutsättningar att främja industrins omställning.

Europeisk industripolitik är inne i en intensiv fas just nu och det öppnar många möjligheter för Sverige, som på senare tid presenterat flera EU-initiativ. Ett exempel är den europeiska halvledarakten.

Tillväxtverket uppdras att löpande bistå Regeringskansliet inom myndighetens verksamhetsområde och utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv analysera relevanta förslag inom området. Den nya strategin ”Framtidens industri – En strategi om grön och digital omställning” utgör en viktig utgångspunkt i arbetet.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk