Stark återhämtning skuggas av orosmoln för underleverantörerna

Stark återhämtning skuggas av orosmoln för underleverantörerna

Idag presenterar Svensk Industriförening, Sinf, Underleverantörsbarometern för första kvartalet 2021. Det är ljusa siffror, 53 procent uppger att de ser en omsättningsökning jämfört med föregående period. 29 procent vill anställa under året.
– Det har varit en kraftig återhämtning under början av 2021 och företagen har en positiv syn på året. Det har funnits en stark förmåga att anpassa sig under krisen. Samtidigt ser vi oroande siffror både inom kompetens och digitalisering samtidigt som leveransproblemen utmanar, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.

Det är glädjande att ta del av inställningen till konjunkturläget i Underleverantörsbarometern för det gånga kvartalet. 56 procent av underleverantörerna tror att orderingången kommer att öka under kvartal två och hela 57 procent uppger nu att de befinner sig mitt i eller är på väg in i en högkonjunktur.

-Samtidigt ser vi att nedgången under fjolåret var extremt kraftig. Siffrorna låg då i paritet till krisen 2008/2009. Idag ser vi en stark återhämtning. Inställningen till konjunkturläget liknar medelnivåerna för Underleverantörsbarometern så industrin är på god väg även om vi måste ha med oss att vi haft en mycket djup kris, så har företagen en kraftfull återhämtningsförmåga säger Sanna Arnfjorden Wadström.

I pandemins spår har digitaliseringen tagit fart och vissa bolag ligger långt framme. Bara 8 procent uppger dock att de digitaliserat fullt ut och hela 47 procent uppger att de är i början av sin digitaliseringsresa och att de har många outnyttjade möjligheter.

– Coronapandemin har gjort att teknikutvecklingen och vissa sektorer har exploderat. Vi ser också att vissa företag ligger långt framme och är duktiga på att ta tillvara ny teknik. Här är det viktigt att företagen hänger med, innan gapet till dem som effektiviserar inte blir för stort säger Sanna Arnfjorden Wadström. Många underleverantörer slimmade också sina organisationer under fjolåret. Eftersom orderflödet i princip avstannade vågar man inte tacka nej till order i dagsläget, så just nu går industrin på högvarv. Det är givetvis ett angenämt problem när många företag haft utmaningar, här finns ju stora möjligheter att öka produktiviteten med nya teknik säger Sanna Arnfjorden Wadström.

– 29 procent planerar också att anställa under 2021. 57 procent av de svarande menar att tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem. Problemet är att det i Sverige saknas potentiella medarbetare med rätt kompetensdjup, säger Sanna. Digitaliseringen, robotiseringen och uppkopplingen, det är ju bitar som kräver ny kunskap. Här behöver företagen stöd framåt säger Sanna som själv sitter med i referensgruppen för Smart Industri (framtidens industri), rådgivande för Tillväxtverket. Många underleverantörer är också mindre företag. 74% av Underleverantörerna i enkäten har färre än 50 anställda. 38% har färre än 10 anställda. Sinf har därför dragit igång ett ägarskiftesstöd och stöd för att främja utrikeshandeln till företag vilket är extra värdefullt just nu. 61 procent av företagen uppger nämligen att de haft problem med leveranser från utlandet. Företag uppger också att de har utmaningar att globalt få fram material till produktion.

Ett år av Corona i ryggen ger ändå regeringen godkänt, 59% tycker inte att regeringen borde ha agerat på ett annat sätt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Många företag har haft hjälp av de krisåtgärder som Regeringen vidtagit men en utmanande faktor är återkrav och sena utbetalningar av korttidstödet vilka utmanat företagen säger Sanna och fortsätter. Industrin återhämtar sig just nu vilket är glädjande. Genom att leverera stöd med låga insteg för företagen framåt kan vi hjälpa till att överbrygga utmaningarna och ta vara på den starka förmågan till återhämtning vi ser just nu. Då hjälper vi företagen till de investeringar som behövs framåt avslutar hon.

Onsdag den 19/5 kl 7:55 kommer Sinfs VD berätta om det senaste från Underleverantörsbarometern på Automations Smålands morgonspaning som hålls av professorerna Anna Öhrwall Rönnbäck, produktinnovationsforskare på Luleå Tekniska Universitet tillsammans med Kerstin Johansen produktionsutveckling Högskolan i Jönköping. Anmäl dig här: https://sinf.se/aktiviteter/fr…

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk