sinf arbetsgivarorganisation

Snabb lösning gynnar företagen

Nu har första talmansrundan genomförts och vi hoppas slippa ett långt dödläge i politiken så vi åter kan få snurr på beslut i de företagarvänliga frågorna. En fördel kan vara talmannens ambition att agera snabbt så vi får stabilitet innan återöppnandet av riksdagen efter sommaren. Vi behöver stabilitet och tydlig majoritet för att få tempo i beslutsfattandet.

Det är mycket vi vill få igenom. Vi väntar just nu besked från Näringsdepartementet bl.a. på åtgärder för att korta betaltiderna och där fruktar vi för att eventuella veka beslut kan påverka företagens tillgång till sin egen likviditet. Därför vill vi slippa ett politiskt vakuum, vilket indirekt påverkar företagens starka förmåga att återuppbygga Sverige. Under pandemiåret har vi också fått större inflytande och en rad positiva insatser för företagen.

Jag vill även tacka dig för ditt svar i Sinfenkäten där vi ser en rad intressanta delar. Den snabbare rapporteringen via nyhetsbreven har 37% av er noterat. De större påtryckningarna på politiker och i media har 17% sett. Över 50% uppger också att ni ser de stora förbättringar som genomförts på Sinf.

Många uppger att ni ser en förbättrad service de senaste 3 åren. Vi har ju arbetat oerhört hårt med att modernisera Sinf och det gläder oss att ni redan nu ser skillnaden. Idag får vår service 4,05 poäng av 5 möjliga (vilket är en avsevärd förbättring mot för tre år sedan då det var 3,3). 31% av er uppger att ni nu får en snabbare juridisk rådgivning.

Det har gått snabbt, för den stora omställningen på juridiken påbörjades för mindre än 1,5 år sedan.

Vi ser också att många av er använder Sinfs mallar för anställningar och uppsägningar men få har hittat tidsbesparingen med de nya mallarna med digital signatur som gör att ni får anställningsavtalet klart på några få minuter. De har jag själv använt i omställningsarbetet och rekryteringarna av spetskompetenser som gjorts vilket varit mycket smidigt. Här anmäler du dig till digital signering och får tillgång till de digitala mallarna.

Sinf har utvecklats kraftfullt under pandemin och många av er har också hos er hittat nya möjligheter. Ni uppger att ni i krisen blivit mer digitala, ställt om och hittat nya vägar till nya affärer och affärsområden. Den förmåga till omställning och anpassning i nya förutsättningar är svår. Det vet jag själv som gammal företagare, hur mycket det kräver i form av vilja och driv. Det har ni klarat, det har vi klarat tillsammans och vi är tillsammans på väg in i något nytt, in i framtidens företagande.

Det gör mig både ödmjuk och stolt att vi har förtroendet att vara ert stöd på vägen. Krossa utmaningar och skapa nya möjligheter för dig och för er, för Sveriges små och medelstora företag, och i det arbetet är just du viktig, en nyckelperson.

Nu vill vi på Sinf önska dig och hela ert företag en fin sommarsemester. Vi kommer finnas bemannade under hela sommaren (om än något reducerade) för att kunna hjälpa dig och er när än ni behöver rådgivning.

Tag nu väl hand om dig och hör alltid av dig om du tycker, vill eller har bekymmer som vi kan hjälpa er med. Det är så viktigt att vi håller ihop och vi på Sinf uppskattar förtroendet från dig varje gång du hör av dig. Det är en stor sak för mig och för oss.

Varma hälsningar
Sanna Arnfjorden Wadström
VD

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk