sinf arbetsgivarorganisation

Snabb återhämtning i ekonomin

– men riskerna med likvida medel är ett hot

Svensk ekonomi återhämtar sig snabbt och företagen förväntas klara sig med mindre än de beräknade krisstöden uppger regeringen i ett pressmeddelande. Återhämtningen ser ut att gå snabbare än den gjort vid tidigare ekonomiska kriser, även Sinfs medlemsföretag beskriver efterfrågan som “botten ur”.

Finansdepartementets prognos är högre jämfört med prognosen i samband med regeringens vårbudget. BNP väntas växa med 4,7 procent i år. Den ekonomiska återhämtningen har gått snabbare än tidigare väntat. Flera förtroendeindikatorer visar dessutom att tillväxten kommer att vara fortsatt stark den närmaste tiden.

Hushållens konsumtion väntas öka i takt med att smittspridningen minskar och restriktionerna i samhället lättar. Även den svenska exporten bidrar positivt till tillväxten och väntas öka med 8,9 procent. Dock finns en risk att bristen på vissa insatsvaror och flaskhalsar i transportkedjor kan dämpa utvecklingen i världshandeln och därmed även svensk export.

Sysselsättningsgraden väntas utvecklas positivt de kommande åren. Samma trend syns i arbetskraftsdeltagandet. Arbetslösheten sjunker successivt och väntas gå från 8,7 procent till 7 procent 2023 och 2024.

De offentliga finanserna når enligt prognosen balans 2022 och redovisar ett överskott åren därefter. Det beror på den stärkta konjunkturen, som ger högre förväntade skatteintäkter, och att företagen förväntas använda mindre än beräknat av krisstöden. ”Det finns samtidigt en större oro hos företagen än innan krisen för en större sårbarhet kring minskade marginaler och likvida medel. Här är Sinfs initiativ för att korta betaltiderna en viktig hörnsten för företagen, där just ditt bolag kan få stöd med att trycka på leverantörer om att korta betaltiderna. Hamnar ni i pressat läge i förhandling med storföretagen, hör alltid av er till oss på Sinf så hjälper vi er i förhandlingarna och genomför påtryckningar. Det är viktigt att era företag får använda resurserna till att satsa framåt för era bolag och inte agera bank åt storbolagen” avslutar Sinfs VD, Sanna Arnfjorden Wadström. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk