Sinf Vd Sanna Arnfjorden Wadström

SME-företagens fyra ödesfrågor att diskutera på Almedalen

Det finns fyra viktiga ödesfrågor för SME-företagen för politiker att diskutera i Almedalen i år. Frågor som kommer att påverka framtiden för svenska företag och svenska jobb.

17 procent av underleverantörerna riskerar likviditetsproblem 2023 på grund av komponentbrist, leveransproblem, kompetensbrist, dyra elpriser och långa betaltider. 40 procent av svenska företagsledare är över 55 år vilket riskerar nedläggningar och runt en halv miljon arbetstillfällen. För att stödja små och ägarledda företag behöver politiken skapa en åtgärdsplan. Här är viktiga förslag på lösningar:

 1. Betaltider
  För att möta potentialen i ny teknik, artificiell intelligens och de enorma omställningar som företagen står inför behövs tillgång till kapital. Det är därför nödvändigt att förbättra företagens likviditet genom att se över betaltiderna inom näringslivet. Det nuvarande rapporteringskravet är inte tillräckligt. Vi föreslår att regeringspartierna lagstadgar en gräns på 30 dagar för betalningar. Korta betaltider ger företagen snabbare tillgång till kapital, vilket är avgörande för att möjliggöra de omställningar och investeringar som behövs.
 2. Elkostnader
  Stora svenska industrier har den billigaste elen i Europa. Svenska småföretag, som förbrukar betydligt mindre el, har en genomsnittlig kWh-kostnad som är mer än dubbelt så hög och dyrare än i många andra EU-länder. Höjda elkostnader har ätit upp kapitalet för många mindre företag. Elstöden kom för sent vilket ledde till stora risker och högre faktiska kostnader. Inför den kommande vintern bör elstöden i stället ersättas av lägre skatt och moms på el. Det skulle snabbare ge företagen en mer stabil grund att arbeta från. Och ju snabbare företagen får mer likviditet desto snabbare sker teknikinvesteringar, elbesparande inköp och grön omställning.
 3. Kompetensbrist och arbetskraftsbrist
  Kompetensbrist och brist på arbetskraft hindrar idag Sveriges tillväxt och omställning. Arbetsförmedlingen måste inspirera arbetslösa att ta steget in i nya spännande teknikyrken. För att komma till rätta med kompetens- och arbetskraftsbristen behövs följande: Ge stöd till fler lärlingsutbildningar ute hos företagen, möjliggör kompetensutveckling för befintlig personal genom att rikta det nya omställningsstudiestödet även mot företagen. En effektivare flyktinghantering hjälper företag att snabbare hitta arbetskraft. För ett tillvaratagande av utrikesföddas kompetens behövs en fördjupning av språkstudier med kvälls-SFI för dem som redan jobbar. Ovanstående åtgärder leder till lägre kostnader för myndigheterna, ökad tillväxt för företagen och fler jobb i Sverige.
 4. Ägarskiften
  Enligt en ny rapport från Företagarna är svenska företagsledare i genomsnitt tio år äldre än den övriga befolkningen, och hela 40% av dem är över 55 år. Det innebär en våg av ägarskiften de kommande åren. Om politiken underskattar den tid och ansträngning som krävs för ett ägar- eller generationsskifte, riskeras inte bara företagen, utan även anställda, kunder och hela samhällen. Bara de företagsledare som redan nu passerat pensionsåldern påverkar nära 400 000 arbetstillfällen. Ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal eller till nya ägare bör förenklas och underlättas för att inte livskraftiga företag ska läggas ned i onödan.

Vi kan inte längre blunda för utmaningarna, inte heller den potential som uteblir för små och ägarledda företag om inget görs. För att skapa bättre förutsättningar för företagen framåt, behöver politiken och politiska företrädare skapa en åtgärdsplan för dessa fyra ödesfrågor. Rätt resurser och snabbare tillgång till kapital behövs för att framtidssäkra svenska företag och svenska jobb.

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk