SME-företagen rustar för tvärnit

SME-företagen rustar för tvärnit

Företagen inom industrin förbereder sig för permitteringar och räknar med att produktionen kommer att tvärnita inom någon eller några veckor till följd av coronakrisen. Försäljningen har dykt och bolagen är oroade för kostnaderna. Just nu lever man på gammal orderstock och de som kan använder sina buffertar och undersöker hur likviditeten ska lösas.

– Många oroliga företag vänder sig till Sinf för att få hjälp av våra jurister. Företagarna vill veta hur det fungerar rent praktiskt med till exempel korttidspermitteringar. De måste agera nu för att minimera uppsägningar och varsel, menar Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Svensk Industriförening Sinf.

Det finns en stor beslutsamhet och ett stort engagemang hos företagen. En del av företagen flyger just nu in material från till exempel Kina för att försöka hålla uppe produktionen, då båttrafiken inte fungerar. Företagen letar kreativa lösningar och jobbar hårt för att hålla igång verksamheten och behålla personal.

– Nu börjar Kina öppna sina fabriker och dra igång produktionen igen, vilket är positivt för försörjningen av komponenter till svensk industri. Men nu börjar problemen här hemma, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf.

En samlad bedömning är att SME-företagen kommer få stora utmaningar inom någon eller några få veckor.

– Regeringens krispaket med ett lån på tre betalningsperioder eller månader är en bra start men innefattar en för kort period. Samma sak när det gäller att staten föreslås betala sjuklönen i april och maj. Företagarna kommer ha stora kostnader innan och sannolikt även längre fram. Perioderna behöver börja nu samt förlängas, fortsätter Sanna Arnfjorden Wadström.

Om vi ska undvika uppsägningar och konkurser behövs mer långsiktiga åtgärder i form av bidrag och lån. Vi ser redan idag företag som har akuta problem, då hjälper inte retroaktiva utbetalningar. Regeringen behöver också ta vara på kunskap om hur SME-företagen fungerar för att hitta de mest verkningsfulla stödinsatserna. Man lyssnar ofta på aktörer där storföretagen får mycket utrymme, men SME-företagens behov ser helt annorlunda ut.

Även pågående kollektivavtalsrörelse är en stor utmaning. Att samtala kring löneökningar i detta läge är svårhanterat. Eventuellt kommer avtalsförhandlingarna att skjutas upp. Detta är något som Sinf välkomnar, då situationen är väldigt oklar och företagen behöver fokusera på att rädda personal och verksamhet.

– Vi får räkna med att företagen inte kommer ha en orderstock som närmar sig nivåerna innan krisen under en väldigt lång tid framöver. I och med börsoron och utifrån signaler från industrin måste regeringen räkna med en mer långsiktig nedgång. Stödinsatserna behöver förlängas så att företagen får tid att resa sig, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk