Abstract,Icon,Representing,The,Ecological,Call,To,Recycle,And,Reuse

Små och medelstora företag kommer att påverkas av ekodesignförordningen

För drygt ett år sedan presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter. Förslaget förväntas få en stor påverkan på små och medelstora företag.

Ekodesignförordningen och krav på digitala produktpass förväntas få en stor påverkan på små och medelstora företag. Företagen möter betydande utmaningar som varierar både inom och mellan branscher. Utmaningarna handlar dels om den totala mängden miljö- och hållbarhetsrelaterad information som ska tas fram, dels om specifika krav kopplat till exempelvis kemikalier och klimatpåverkan.

Det krävs resurser, uthållighet och långsiktighet för att möta de utmaningar som kraven på spårbarhet och digitala produktpass innebär. Det är nödvändigt med tidiga förberedelser och ett proaktivt förhållningssätt till den omställning som krävs. Tillväxtverket har konstaterat att det innebär att stöd från det offentliga är viktigt för att företagen ska klara omställningen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk