People,Network,,Human,Resources,And,Customer,Relationship,Management,Crm,Concept

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring riskerar stjälpa företag

Svenska företag lider sedan långt tillbaka av kompetensbrist, bland många andra svårigheter de drabbats av under de senaste åren. Industrin söker med ljus och lykta efter operatörer. Nu vill regeringen begränsa arbetskraftsinvandring för personer som tjänar under 33 000 kronor. Bland andra operatörer ligger under den lönenivån.

Regeringen vill skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring och främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Orsaken uppges vara vikten av att med full kraft bekämpa kriminalitet och fusk kopplat till arbetskraftsinvandring. Den aviserade ändringen är ett led i att genomföra Tidöavtalet.

Svensk industrinäring är beroende av arbetskraftsinvandring. Det gäller såväl kvalificerade arbeten som enklare arbeten. Utan denna viktiga tillgång på arbetskraft kan många företag tvingas att lägga ned sin verksamhet. Oftast handlar det dessutom om arbetsgivare som är viktig aktör och därmed förutsättning för många orters överlevnad.

Är det fusk som regeringen vill stävja kan kravet istället vara kollektivavtalade löner.

-Detta förslag stjälper små och medelstora företag säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf. En sektor med enorma utmaningar att hitta arbetskraft får nu ännu större problem. Industrin har sedan flera år problem med kompetensbristen. Den efterfrågade kompetensen, främst operatörer i produktion, ligger under denna lönenivå. Det innebär inget annat än ytterligare svårigheter för företagen och detta i ett läge då regeringen verkligen borde underlätta företagandet, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Responsen på förslaget lät inte vänta på sig. Svenskt Näringsliv konstaterade att det nu är politikerna som sätter lönerna, eftersom arbetskraft från utlandet i yrken med lönenivåer under medianlönen kan göra att lönerna för svensk inhemsk arbetskraft hamnar långt under de invandrades. De föreslår istället ett krav på heltidsjobb och kollektivavtalade löner.

“Det här förslaget kommer få stora konsekvenser både för industrin och för samhället i stort – inte minst i norra Sverige. Förslaget om ett lönegolv kommer att leda till att jobb går förlorade, bidrag till välfärden minskas och vår konkurrenskraft försvagas. Det kommer också innebära att den gröna omställningen försvåras”, skriver Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna i ett pressmeddelande.

LO anser att regeringens förslag skjuter bredvid målet och är kritiska till de skärpta kraven som ska utredas. De menar på att det finns enklare lösningar och de nya direktivet anses göra regelverket svårare för såväl arbetskraftsinvandrare som företag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk