Försvarsmakten UD Sinf

Sinfs åttioförsta fullmäktige välbesökt

Många av våra fina medlemsföretag kom på årets fullmäktige och stämningen kändes påtagligt uppsluppen. Äntligen fick vi samlas och ses. Stämman innehöll i sig inga större överraskningar. Valberedningens arbete var gediget och såväl styrelse som Sinfs vd fick ovationer.

Överstelöjtnant Anneli Olausson från Försvarsmakten ville ge våra företagare verktyg för beredskap att möta dagens hot. Hon berättade bland annat att Försvarsmakten vill hålla Sverige i fred, men har till uppgift att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp. Krigsföringen idag är icke-linjär/hybrid vilket innebär en samordnad användning av en stats samtliga maktmedel mot hela samhället för att uppnå politiska målsättningar. Att påverka någon att göra något som angriparen vill.

Chefen för Rysslands- och Centralasiengruppen Majeed Olerud Khoso vid UD berättade om händelseförloppet. Han konstaterade bland annat att Ryssland inte kommer att ge upp och att EU varit förbluffande enig angående sanktionerna. Nu råder krigets dimma och det finns ett flertal tänkbara scenarier. En sak ansåg han säker: Ryssland fortsätter att vara dimensionerande för svensk utrikes- och säkerhetspolitik lång tid framöver. Sveriges Rysslandspolitik kommer att behöva formuleras.

Lindholms fond

Innan deltagarna fick en rundtur i de nya lokalerna och påbörjade stationsdiskussionerna om det aktuella världsläget ur flera olika vinklar delade Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström ut 2022 års stipendium från Lindholms Fond till de tre glada stipendiaterna Anne-lie Almqvist (Andpeople), Tea-Louice Beurling (Trania Metall och återvinning) samt Gabriella Eilind (Hagmans Nordic).

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk