beskuren Sinf Agenda 2030 15 juni 2022

Pia Anderson, Micaela Collin, Patrick Smith, Sanna Arnfjorden Wadström och Per Fredriksson.

Sinf satsar stort på att hjälpa företagen till ökad lönsamhet - genom hållbarhet

Många företag ägnar sig redan åt hållbarhetsarbete utan att veta om det men när de också integrerar hållbarhet i sin affärsplan, blir de verkligt lönsamma, vilket forskning visat. Samtidigt lockar just att visa upp sitt hållbara arbete nya medarbetare och unga som ofta ser detta som något viktigt och självklart. Här finns alltså både pengar att tjäna och möjlighet att locka nya medarbetare. Sinf har därför slutit ett samarbetsavtal med Sverige:2030 så att medlemsföretagen kan få hjälp och vägledning till ökad lönsamhet genom att bli mer hållbara och göra strategiskt rätt.

Det kan vara en spridd uppfattning bland företagarna att i kristider måste man fokusera på affären och sätta hållbarhetsarbetet på paus för att överleva. Men tvärtom kan åtgärderna som nu krävs faktiskt visa sig både ge verksamheten en skjuts och öka hållbarhetsgraden. Bland fördelarna finns reducerade kostnader i produktion, ökad kundlojalitet, ökad försäljning och att både attrahera och behålla medarbetare.

– Frågorna som är på bordet just nu är riktigt intressanta, vi ser att så många som 27 procent uppger att de arbetar med hållbarhet (16 procent vid förra mätningen) samtidigt som hela 57 procent av de tillfrågade företagen uppger att de arbetar med att minska sin elförbrukning. Många av våra medlemsföretag gör redan idag mycket arbete på området, utan att vara riktigt medvetna om det, säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström.

Samarbetet gör det långsiktigt möjligt att kalla in expertkunskaper inom området. Sverige:2030 kommer också att stötta Sinf i hållbarhetsdelarna. Experterna Pia Anderson och Per Fredriksson från Sverige:2030 undertecknade avtalet med Sinf.

-Vi ser långsiktigt på samarbetet. Det gäller att få företag att börja se på hållbarhet som livsnödvändigt för sin lönsamhet och framtida överlevnad och inte som en pålaga och något extra på toppen av allt annat. De kommande åren behöver de investera i digitalisering, automation och hållbarhet på många områden, inte bara miljömässigt. Och ju tydligare de kan berätta om detta, desto större intresse kommer de att få från de kommande generationerna de behöver anställa, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Ta del av forskningsrapporten som vi hänvisar till.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk