Sanna beskuren

Sinf vd har ordet: Året rivstartade

Året har börjat intensivt med avtalsrörelse, påverkansarbete, företagsbesök och möten på olika nivåer. Såväl elpriser som kompetensbrist har varit i luften. Vi gör vårt bästa för att göra era röster hörda och häromdagen mötte jag vår arbetsmarknadsminister Johan Pehrson i Nyhetsmorgon, han fick 5 förslag för att komma tillrätta med kompetensbrist och integration.  

Förra året präglades av kriget i Ukraina och de rusande elpriserna. Många av er uppmärksammade oss om sina utmaningar. Vi formulerade ett öppet brev till regeringen och påtalade det orimliga i att staten drar in stora skatteintäkter samtidigt som företagen sliter för sin överlevnad. Det var med stor ilska jag nåddes av beskedet att regeringspartierna sagt nej till ett utskottsinitiativ om skattesänkning, vid en tidpunkt då företagen inte ens fått besked om något stöd. 

Små och medelstora företag lider sedan många år tillbaka av en stor kompetens- och arbetskraftsbrist. Vi har formulerat en lösning med hjälp av integrationsinsatser i ett brev till Johan Pehrson och regeringen. Jag fick berätta om våra lösningar i nyhetsmorgon, där även Johan Pehrson deltog. Efter inslaget fick jag möjlighet att prata direkt med Integrations- och arbetsmarknadsministern. Frågan stannar inte med det och vi förväntar oss insatser. 

Värdet av svensk export av varor och tjänster uppgår till nästan hälften av Sveriges BNP. Utan handel stannar Sverige. En av de sista dagarna i februari deltog jag på ett intressant styrelsemöte med SAU (Sveriges allmänna utrikeshandelsförening) ägare till Business Sweden, där årets verksamhetsplan slogs fast.  

Jag deltog också i högnivåmöte med Team Sweden, där UD och Näringsdepartementet var ovanligt inlyssnande. Jag hade bland annat flera bra samtal med kansliråden. Det är otroligt viktigt att ni hör av er när något inte fungerar.  

Utöver detta har avtalsförhandlingarna inletts och är förhoppningsvis klara under april eller i vart fall senast den 1 juni. Det har hittills inneburit avtalskonferens med OAS (oberoende arbetsgivarorganisationers samverkan) och medlingsinstitutet samt kontakter med er medlemmar. Vi arbetar vidare med vårt ägarskiftesprojekt, som pågår till den sista augusti i år och har varit framgångsrikt över förväntan. Slutligen har vi också haft föredrag och webbinarier hos många kommuner samt varit på besök hos flera av våra medlemsföretag och fler blir det.

Tag nu väl hand om dig och er! 
Varma hälsningar 
Sanna Arnfjorden Wadström 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk