Avtal2023

Sinf och IF Metall har växlat krav och förslag

Den 16 mars växlade Sinf och IF Metall krav och förslag inför årets avtalsförhandlingar. Sinf yrkade bland annat förenklade och flexiblare regler för visstidsanställningar och förenklade lönebestämmelser. IF Metalls lönehöjningskrav var i nivå med de avtalsyrkanden som tidigare lagts.

Sinf yrkar på bland annat förenklade och flexiblare regler för visstidsanställningar, införande av vikariat samt tydligare och förenklade lönebestämmelser.
– Dessa yrkanden kommer från våra medlemmar, som vi har haft givande diskussioner med i vår förhandlingsdelegation säger Sinfs chefsförhandlare Magnus Lindström. Vi har fått många bra argument och synpunkter som vi kommer att ta med oss in i förhandlingarna med IF Metall, som inleds den 17 april.

En annan viktig punkt som Sinf yrkat på är förändringar i avtalet om yrkesintroduktion i syfte att bredda målgruppen till att även omfatta flyktingar och arbetskraftsinvandring.
-Detta ökar möjligheterna och minskar tröskeln för flyktingar att komma in på den svenska arbetsmarknaden, fortsätter Magnus Lindström. Sinfs förslag är även att flyktingar som har bristande språkkunskaper och som saknar relevant utbildning och yrkeserfarenhet ska kunna omfattas av reglerna om yrkesintroduktion. Dessa regler omfattar idag enbart personer under 25 år. Detta kan spela en avgörande roll för hur fort man integreras och kommer in i samhället.

IF Metall yrkade på lönehöjningar i nivå med de avtalsyrkanden som man tidigare lagt i förhandlingarna med Teknikföretagen, som innebär

    • 12 månaders avtalsperiod
    • Lönehöjningar om 4,4 procent
    • En höjning av lägsta lön om 1 600 kr per månad samt lönepott för lokal fördelning om 1 385 kr.

Lönekraven kan enligt IF Metall komma att behöva revideras om förutsättningarna för övriga avtal på arbetsmarknaden förändras. Avtalet mellan Teknikföretagen och IF Metall är ännu inte i hamn, därför saknas i dagsläget det så kallade märke som den övriga arbetsmarknaden kommer att förhålla sig till.

Utöver detta yrkade IF Metall ytterligare avsättning till deltidspension och lämnade förslag på förändringar i ob-ersättningen, införande av graviditetslön samt förändrade regler om uppsägningstid för de som ansökt om föräldraledighet.

Sinfs avtal löper ut den 31 maj. Förhandlingar kommer att genomföras 17 – 20 april.
-Om vi har ett märke att förhålla oss till då förhandlingarna inleds så ser jag goda försättningar för att vi har ett nytt avtal på plats då det gamla löper ut, avslutar Magnus Lindström.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk