Sinf lyfte SME-företagens frågor på högnivåmöte

Sinf lyfte SME-företagens frågor på högnivåmöte

Ett hundratal deltagare från näringslivet, utrikeshandelsministern, stadssekreterare från UD och Näringsdepartementet samt Sinf:s vd Sanna Arnfjorden Wadström deltog i fredags på högnivåmöte med Team Sweden. Sinf lyfte flera viktiga frågor, som bland annat betaltider och vikten av internationella standarder. 

Svensk export är viktig för vår tillväxt och många av Sinfs medlemsföretag är framgångsrika exportföretag. UDs Team Sweden-högnivåmöten lanserades för att förbättra samordningen och skapa bättre förutsättningar för svenska företag att våga ta stegen och etablera sig på en internationell marknad. Utrikeshandelsministern Anna Hallberg uttryckte på mötet att det är i de små och medelstora företagen som jobben till stor del skapas. Vi har en hög kompetensnivå i Sverige och är världsledande inom forskning och innovation. Nu behövs fler handelsavtal och utländska investeringar. Innovationen måste främjas. Intresset för Sverige som land är stort.  

Hoppfullt är att det i större utsträckning talas om hur viktiga SME-företagen är för Sverige. Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström lyfte också vikten av att företagen får betalt i tid vilket hon menar gynnar förmågan till investeringar och satsningar i företagen. Företagen behöver snabb tillgång till sina likvida medel för att kunna investera och satsa på utveckling av verksamheten som kan ge utväxling och ökad produktion. Lyssnare var bland andra ledande representanter för en rad av Sveriges största företag, även de som har långa betaltider och stadssekreterare Emil Högberg på Näringsdepartementet

Sinfs samarbetspartner, organisationen Make Trades Charlotte Kalin, som tillhandahåller stöd från över 140 kvalitetssäkrade konsulter över hela världen var också med på mötet och lyfte vikten av samverkan. Något som Sinf och Make Trade just nu visar goda exempel på genom att i ett specialprojekt för Sinfs medlemsföretag där det tillhandahålls kostnadsfritt stöd till företagen i export- och importfrågor. Stödet kan även hjälpa företagen att hitta nya vägar till lösningar i den materialbrist som råder inom industrin. Målsättningen är att hjälpa Sinfs medlemsföretag att få exportframgångar och gynnas av en internationell marknad. Stödet gäller till oktober. 

Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström tog också upp vikten av internationella standarder. Det är både tidskrävande och onödigt att SME-företagen anpassar sin verksamhet till varje enskilt lands standarder vid export och konstaterade att svenska industriföretag har påhälsning från en rad olika länder för att kunna leverera. Annika Andreasen, svenska institutet för standarder (SIS), redogjorde även hon för SIS utmaningar med olika standarder.  

Almis nya VD Britta Burreau höll en dragning om hållbarhet som hon menade är lika viktigt som exportfrämjande. Liksom kvinnligt företagande och företagare med utländsk bakgrund. Hållbarhets och jämställdhetsfrågorna lyfts idag också med kraft från politiskt håll.  

Bland deltagarna på högnivåmötet fanns ABB, Ericsson, SAAB och Volvo representerade, liksom flera statliga myndigheter som exempelvis Tillväxtverket samt fackförbund.  

Behöver ni hjälp på vägen just nu finns kostnadsfri vägledning av handplockade experter från en stor del av världen. Kontakta juridik@sinf.se  eller ring oss för att få hjälp. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk