Sinf har idag växlat sina avtalsyrkanden med IF Metall

Sinf har idag växlat sina avtalsyrkanden med IF Metall  

IF Metalls krav för ett nytt industriavtal är de samma som Industrins parter hade på bordet redan i våras dv s lönehöjning om 3 procent  den 1 juni 2020. I kraven finns också skrivningar om arbetsmiljö och jämställdhet samt anpassningar till det nya pensionsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO.

Sinf krav är att lönevision ska ske i samband med att det nuvarande avtalet löper ut den 31 december med höjningsavtal som är rimliga med hänsyn till de små – och medelstora industriföretagens ekonomiska situation den 1 januari 2021 och  den förväntade utvecklingen  under avtalsperioden

Sinf skriver i sina yrkanden att den pandemi som drabbade Sverige och övriga världen under våren i skrivande stund har förvärrats och Sinfs bedömning är att det finns stor risk att våra medlemmar kommer att drabbas hårt under de närmaste åren. Enligt Sinfs chefsförhandlare Magnus Lindström är det därför i nuläget svårt att bedöma vilka lönekostnadsökningar som våra medlemmar klarar av under den kommande avtalsperioden. Att lönerevisionen ska ske vi en tidigare tidpunkt än utlöpningsdatum den 31 december är enligt Magnus Lindström helt uteslutet.

Sinf har också yrkat på att införa möjligheter till provanställning och vikariat i avtalet, något som idag saknas och som har stor betydelse för att utveckla och våga anställa personalen.

 

 

Sinf satsar på att utveckla och anställa personal

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk