Samarbetsavtal mellan Sinf och MVR stärker branschen

PRESSMEDDELANDE

6 september 2017

I går tecknade Stål & Mekan-gruppen inom Svensk Industriförening Sinf och MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund ett långsiktigt samarbetsavtal. Genom den större organisationen Sinf får man en starkare organisation med större synlighet och en bredare medlemsservice.

– Tillsammans kan vi leverera en ökad medlemsnytta och bli en starkare röst. Det går bra för de mekaniska verkstäderna och stålbyggnadsföretagen, men det finns utmaningar som till exempel rekrytering och utveckling av branschens företag. Med gemensam styrka förbättrar vi förutsättningarna för att stärka branschen, säger de båda ordförandena Anders Swedenfeldt, MVR, och Johan Andersson, Sinf.

MVR blir ytterligare en industribransch inom Sinf och kommer att inleda ett nära samarbete med Stål & Mekan-gruppen. Därmed förstärker Sinf sin roll som den ledande underleverantörsorganisationen.

– Att komma med i ett större sammanhang som Sinfs verksamhet innebär att våra medlemmar får ett bredare utbud av tjänster och fler kollegor. Därtill en bättre påverkansmöjlighet i förhållande till politiker och andra beslutsfattare, säger MVRs VD.

Sinf som levererar rådgivning inom arbetsrätt, affärsjuridik och affärsutveckling har i och med samarbetet en bredd av industribranscher som tillsammans utgör en bra erfarenhetsbas.

– Frågor som betalningstider, leveransvillkor, regelkrångel, utbildning och företagarfrågor kommer med all säkerhet att ligga högt på agendan. Dessutom ökar möjligheterna för att ta ytterligare ett steg i rådgivningen till företag inom teknikbranscher. Tack vare samarbetet, MVR och Sinf, är vi en intressant diskussionspartner för landets beslutsfattare, säger Anders Ekdahl, fd VD, Sinf.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk