Runt 200 000 arbetstillfällen riskerar att försvinna

Sluta underskatta levebrödsföretagen som har byggt sysselsättningen i det här landet. De har varit trotjänare, satsat lokalt i varje samhälle, lärt upp och utbildat lokala medarbetare samt engagerat sig i lokala initiativ i våra 290 kommuner. Nu behöver dessa bolag hjälp och det är bråttom.

Industrin har potential. Med den nya tekniken och innovationskraften i Sverige finns enorma möjligheter. Ändå har vi 46 000 företag som antingen planerar att lägga ner sin verksamhet eller inte vet vad de ska göra med sina bolag. Tillsammans sysselsätter de uppskattningsvis 200 000 personer.

Företagen har åldrande företagsledare, samtliga når pensionsåldern inom tio år. Många av dem har redan blivit till åren och fortsätter driva sina bolag. Ofta har man ett stort engagemang och känner mycket för verksamheten.

Det brukar vara svårt att mentalt släppa sitt företag när man kanske lagt halva sitt liv på att bygga upp det. Det måste också vi som omger företagen förstå. Utmaningen ligger även i att en stor del av företagarna inte vet vad de ska göra med sina bolag, inte vet hur de får verksamheten att leva vidare eller inte hittar någon efterträdare. Man fortsätter arbeta och åren går. Omgivningen ser givetvis att företagaren blir äldre och personalen oroas ofta kring framtiden.

Företagarna själva är inte sällan mer fokuserade på operativt arbete snarare än framtidsplanering. Enligt statistik från Företagarna tror de själva att ett ägarskifte tar runt två år. I verkligheten är det inte ovanligt att processen tar flerdubbelt så lång tid. Samtidigt går åren, teknikutvecklingen kommer inpå knutarna och många saknar en plan. Det gör att bolagen löper stora risker att tappa omsättning, konkurrenskraft och lönsamhet.

Om våra politiker och makthavare vill rädda dessa fina och värdefulla verksamheter är det bråttom. Ju längre vi väntar desto sämre blir lönsamheten och desto svårare blir det att vända utvecklingen. Dessa företag behöver kunskap om ny teknik, ägarskiftesmöjligheter och stöd i generationsskiftena för att få skiftena så smärtfria som möjligt. För att ta vara på möjligheterna framåt måste stödet till svensk industri vara omfattande. Man behöver besöka, utbilda och hålla seminarier för företagen. Man behöver tillhandahålla expertis och en industriminister som tar vara på och utvecklar potentialen i de små bolagen. Dessutom finns en stor företagarkompetens hos dessa äldre ledare som kan fungera som mentorer och stöd till nya yngre ledare, vilket skulle kunna få deras bolag att växa.

Problemet är att våra makthavare fokuserar och lyssnar mest på storföretagen. De mindre företagen får inte sin röst hörd. Dessutom saknas kunskap i hur man tillvaratar potentialen. Man ser inte heller hur stora skillnaderna är i hur man styr, utvecklar och arbetar i mindre bolag jämfört med i de stora. Denna förståelse är en förutsättning för att skapa expansion framåt.

Vi behöver: Stöd till SME-företagen i form av omfattande informationskampanj. Handgripligt stöd genom ägarskiftet för att få dem mindre smärtsamma och snabbt skapa tillväxt. Och vi behöver fånga upp kompetensen hos företagarna när de lämnar och låta den utveckla andra verksamheter.

Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf

Läs debattartikeln hos Plastforum

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk