Rekordår för svenska underleverantörer

Pressmeddelande
15 november 2017

Det råder en fortsatt positiv framtidstro hos svenska underleverantörer. Det visar en mycket stark Underleverantörsbarometer som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf på Elmia Subcontractor i Jönköping.

– Barometern visar siffror som vi inte har sett sedan 2010 vilket naturligtvis är mycket glädjande, säger Svensk Industriförening Sinf.

Antalet företag som ökar sin omsättning ligger på över 60 procent för det tredje kvartalet 2017. Det är fjärde kvartalet i följd där man ligger över 60 procent i ökning. Dessutom visar Underleverantörsbarometern positiva omsättningsförändringar för fjärde kvartalet i rad. Senaste gången det hände var 2010.

De enda negativa siffrorna i undersökningen är att svenska underleverantörer slår larm om brist på arbetskraft. Behovet av kompetens och utbildad arbetskraft har inte varit så högt sedan 2007 – 63 procent uppger att de har problem med att hitta rätt personer för rätt arbetsuppgifter.

– Det är oerhört viktigt att Sverige satsar på bra utbildningsinsatser för att industrin ska kunna rekrytera utbildad arbetskraft, säger Svensk Industriförening Sinf.

Vad gäller antalet företag som avser att öka personalstyrkan under innevarande kvartal så är den 32 procent. Den siffran har legat över 30 procent de senaste fyra kvartalen.

Inför 2018 har 75 procent svarat att de budgeterat med en ökad omsättning och 5 procent med en minskad omsättning. Inför 2017 svarade 69 procent med en ökning och 13 procent med en minskning.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:

63 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 58 procent i förra Underleverantörsbarometern.
Betydligt mer än hälften av underleverantörerna (61 procent) har ökat sin omsättning tredje kvartalet 2017 jämfört med 64 procent föregående kvartal.
56 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under fjärde kvartalet 2017 vilket kan jämföras med 58 procent inför det tredje kvartalet 2017
Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under tredje kvartalet minskar från 38 procent till 32 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från 1 procent till 3 procent.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk