Regeringens frihandelspolitik och förslag om varumärkesförbud rimmar illa ihop

Pressmeddelande
2015-08-20

Idag stod Svensk Industriförening Sinf som värd för ett seminarium i Stockholm med rubriken ”Varumärkesskydd under luppen – möjligheter och utmaningar för svenska företag på nya marknader”. Bakgrunden är det akuta behovet av ökad svensk export till nya tillväxtmarknader. Det gäller inte minst den region i Sydostasien som bedöms att spela globalt ekonomiskt draglok under kommande långsiktiga konjunkturfas.

Denna insikt har på senare tid framförts gemensamt av såväl svenska ambassadörer verksamma i den Sydostasiatiska regionen som näringslivsföreträdare i Sverige liksom näringsminister Damberg. I fokus står inte enbart allmänna främjandeinsatser för ökad närvaro och långsiktig etablering på dessa nya tillväxtmarknader. Även handelshinder i form av immaterialrättsliga intrång såsom piratkopiering och varumärkesstölder behöver ges större utrymme i arbetet med att öka den svenska företagsamheten på internationella tillväxtmarknader.

Frågor som restes idag var bland annat vilken roll spelar varumärket för handel, innovation och tillväxt? Hur ser främjandet av svensk export på nya marknader ut med fokus på företagsidentiteter och fungerande handelsvillkor? Vad kan politiken göra för att värna svenska handelsintressen på internationella marknader? Vilken betydelse bör immateriella rättigheter ges i en samlad strategi för ökad svensk export och import?

I seminariet deltog representanter för Business Sweden, Svensk Industriförening Sinf, företrädare för Dataspelsbranschen och Svenska Föreningen mot Piratkopiering, svenska företag samt flera jurister och experter på varumärkesfrågor och immaterialrätt och handelsavtal. Från Sveriges riksdag deltog Per-Arne Håkansson (s) och Emil Källström (c).

– Svenska företag måste öka sin närvaro på dessa tillväxtmarknader i Sydostasien, vilket innebär en ökad risk för att utsättas för varumärkesintrång av olika slag. Därför behöver vi lyfta fram dessa aspekter av handelshinder som något som kan beröra alla företag och som kan kräva kris- och riskhantering, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf. Vi vet att exempelvis piratkopiering förekommer inte minst i dessa tillväxtregioner. Den illegala marknadens utbud utgör frihandelns skuggsida, säger Anders Ekdahl.

– Dagens session understryker behovet av transparens inom handelspolitiken. En tydlighet som från svenskt håll måste riktas både mot omvärlden och mot hemmaplan. Med det aktuella fallet Indonesien och hotet om att införa varumärkesförbud på europeiska livsmedelsprodukter framstår regeringens förslag om att införa neutrala förpackningar på tobaksprodukter som ett mindre genomtänkt steg i fel riktning. Här bör regeringen fundera på vilka signaler det skickar till den sydostasiatiska regionen när man å ena sidan säger sig värna frihandel och bekämpa protektionism samtidigt som man å andra sidan överväger att införa handelsrestriktioner, vilket neutrala förpackningar på tobaksvaror i praktiken betyder, säger Anders Ekdahl.

– Det finns en påtaglig risk att den här typen av handelshinder inte stannar vid tobak, alkohol eller andra känsliga konsumentprodukter. I värsta fall kan det vara början på något som i förlängningen hotar den fria rörligheten och handeln mellan regioner, avslutar Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening Sinf.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk