coronaviruset

Regeringen vidtar åtgärder

Senast uppdaterad den 12 mars 13:30

Med anledning av coronaviruset presenterade regeringen under gårdagen, 11 mars 2020, ett förslag till en ändringsbudget. Detta för att såväl bekämpa virusutbrottet som att ge stöd kring dess följdverkningar. Regeringen meddelar: förbud mot folksamlingar på över 500 personer, att karensavdraget slopas och att åtgärder kommer vidtas för att understödja företag som drabbas ekonomiskt. Vi reder ut vad regeringen menar med detta.

Förbud mot allmän sammankomst och offentlig tillställning

Från och med idag, den 12 mars, införs förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare. Förbudet kommer löpande att prövas och upphävas omedelbart om det inte kan anses behövas längre. En allmän sammankomst eller offentlig tillställning är en ordnad sammankomst där allmänheten ges tillträde. Det kan gälla på biografen, vid föreläsningar eller arrangemang av en fotbollsmatch. Det gäller således inte en arbetsplats där antalet anställda överstiger 500 personer. Det är därför viktigt att personalen fortsätter arbetet i samråd med arbetsledningen som beslutar i den dagliga styrningen. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön och därmed ansvarar för att inte smitta sprids på arbetsplatsen. Förbudet gäller en så länge inte heller ”sammankomster” inom kollektivtrafiken. Tågstationen, tunnelbanan och flygplatsen anses inte utgöra allmänna sammankomster. Det är viktig att vara uppmärksam på att förbudet kan komma ändras med tiden.

Karensavdraget slopas

Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning redan den första dagen i sjukfallet. Det blir därmed inte det vanliga inkomstbortfallet för att vara hemma för sjukdom. Detta gynnar den enskilde och förväntas ge resultat på så vis att de anställda är hemma redan från de första sjuksymptomen. Anslaget för smittbärarpenning höjs dessutom och är en del i arbetet för att minska smittspridning och även belastningen inom sjukvården.

De nya reglerna gäller från och med 11 mars till och med 11 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Läs mer hos Försäkringskassan.

Stöd till företag

Regeringen ser i nuläget över hur företagen snabbt ska kunna komma igång efter att utbrottet är över och läget återvänder. Möjlighet ska därför finnas för företagen att få anstånd med betalningar av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatter för två månader. Förslaget menas kunna ge anstånd upp till ett år med betalningen för dessa två månaderna. Förslaget förväntas träda i kraft 1 maj 2020 och regeringen meddelar att de ser över och undersöker en rad åtgärder som snabbt ska kunna vidtas om behov uppstår.

Korttidsarbete

Utöver åtgärder om anstånd för betalningar införs även beslut gällande korttidsarbete. Ändringen innebär att ett företag kan låta en arbetstagare gå ner i arbetstid och lön tillfälligt och istället få ekonomiskt stöd från staten. Kostnaden delas på så vis mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och staten. Ändringen förväntas träda i kraft redan 1 maj 2020.

Rådgivning från Sinfs jurister

Vi på Sinf skulle säga att behovet av snabba åtgärder redan uppstått på en del platser. Företag får snabbt likvidationsproblem i en situation där produktionen uteblir och där företaget tvingas friställa personalen en längre period. Vi ser därför fram emot regeringens kommande förslag för att stödja företagen i den rådande situationen.

Du är alltid välkommen att kontakta Sinfs jurister om du har frågor med anledning av coronaviruset.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk