Justice,And,Law,Concept.male,Judge,In,A,Courtroom,With,The

Regeringen tillsätter kommitté för att utvärdera stödet vid korttidsarbete

Regeringen tillsätter en kommitté för att göra en översyn av stödet vid korttidsarbete. Syftet är att dra lärdomar om hur stödet fungerat och hur regelverket kan komma att förbättras inför framtiden.

Vidare skall kommittén undersöka om regelverket kan göras enklare och mer flexibelt för att fungera mer effektivt i framtiden. Det skulle till exempel kunna vara att överväga lagändringar för att snabba på handläggningen och se över bestämmelserna om återbetalningsskyldighet och återkrav av stöd.

För att minska fusk med stödet ska kommittén också överväga om reglerna behöver skärpas och om det behöver införas särskilda straffbestämmelser för att kunna stoppa och lagföra de som försöker kringgå reglerna. I uppdraget ingår även att utreda om de tillfälliga ändringarna, till exempel förbudet mot vinstuttag i bolaget samtidigt som företag får stöd, ska bli permanenta.

Detta redovisas i ett delbetänkande senast 31 maj 2022.

Justice,And,Law,Concept.male,Judge,In,A,Courtroom,With,The

Regeringen tillsätter kommitté för att utvärdera stödet vid korttidsarbete

Regeringen tillsätter en kommitté för att göra en översyn av stödet vid korttidsarbete. Syftet är att dra lärdomar om hur stödet fungerat och hur regelverket kan komma att förbättras inför framtiden.

Vidare skall kommittén undersöka om regelverket kan göras enklare och mer flexibelt för att fungera mer effektivt i framtiden. Det skulle till exempel kunna vara att överväga lagändringar för att snabba på handläggningen och se över bestämmelserna om återbetalningsskyldighet och återkrav av stöd.

För att minska fusk med stödet ska kommittén också överväga om reglerna behöver skärpas och om det behöver införas särskilda straffbestämmelser för att kunna stoppa och lagföra de som försöker kringgå reglerna. I uppdraget ingår även att utreda om de tillfälliga ändringarna, till exempel förbudet mot vinstuttag i bolaget samtidigt som företag får stöd, ska bli permanenta.

Detta redovisas i ett delbetänkande senast 31 maj 2022.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk