Regeringen lovar runt men håller tunt

Till dem som har börjat tröttna på alla vackra ord och proklamationer från regeringen hör Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening, Sinf.
– Alla dessa vackra löften: Nyindustrialisering, ny Exportstrategi, ny Innovationsstrategi. Men hittills har man lovat mer än vad man kunnat hålla. Det kommer att ta väldigt lång tid innan vi kan se några effekter av de åtgärder som har presenterats, säger Anders Ekdahl.
Sämst tycker han om att fokus ligger på de stora företagen. Och att man ofta krånglar till det helt i onödan. Istället för att titta på vad som redan finns och utveckla det vidare, skapar man hela tiden nya saker. Som exempel på ett projekt där man utgick från befintliga resurser nämner han Sinfs egen satsning på export.

– Tillsammans med våra medlemsföretag genomförde vi mellan åren 2010 och 2015 en satsning på att hjälpa mindre företag med export. Bland annat tittade vi på företagare med invandrarbakgrund och hur deras kunskap kan användas. De har ofta erfarenhet både från Sverige och sitt forna hemland. De vet hur man jobbar här och där och hur man tänker. Dessutom kan de språket, känner till marknaden och den kulturella koden när affärerna skall göras.
– I en kartläggning som vi gjorde visade det sig att vissa invandrargrupper har en hög grad av företagande. De är ofta representerade bland småföretagen i Sverige. Ett exempel är irakiska kurder som vi kontaktade. Tillsammans med svenska företagare reste vi till deras hemland för att undersöka vilken typ av affärer som kunde vara aktuella. Det är en modell som fungerar. En svensk företagare som var med arbetar idag framgångsrikt med försäljning av svenska hygienprodukter till regionen.
– Därför säger vi till våra medlemmar: Var aktiva, börja exempelvis med att importera något. Det kan vara en början på en ingång i ett framtida samarbete. Sedan fortsätter man av bara farten: byter erfarenheter, säljer egna varor. Och då är man igång. Kanske visar det sig att man med en god förtjänst kan sälja en äldre maskin, eller börja tillverka komponenter där. Samarbeten kan ha många olika former. Det viktiga är att man utnyttjar befintliga resurser.

Källa: http://automation.se/nyhetsarkiv/item/730-regeringen-lovar-runt-men-haller-tunt

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk