konkurrensverket-entredorr-reception_200

Regeringen föreslår bekämpning av otillåtna direktupphandlingar

Otillåtna direktupphandlingar är en särskilt allvarlig överträdelse av upphandlingslagstiftningen. Regeringen har överlämnat en proposition med förslag som ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar.

Att offentliga kontrakt utsätts för konkurrens gör att det är möjligt för samtliga leverantörer att lämna anbud. Upphandlingslagstiftningen ska främja konkurrens och motverka korruption, men otillåtna direktupphandlingar sätter den ur spel.

– Konkurrensverket behöver ha bra förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn och för att bekämpa otillåtna direktupphandlingar. Vikten av att alla leverantörer får möjlighet att lämna anbud och konkurrera om offentliga kontrakt kan inte nog understrykas, säger civilminister Erik Slottner.

I propositionen föreslås bland annat att Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlingsskadeavgift som första instans. Dessutom föreslås att tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift ska förlängas till två år och att avgiftens tak höjs från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.

– Det ligger i samtliga aktörers och samhällets intresse att upphandlingslagstiftningen, som bland annat syftar till att främja konkurrens och motverka korruption, följs. Det gläder mig därför att kunna informera om att regeringen idag har beslutat om en proposition vars förslag syftar till en effektivare tillsyn, säger civilminister Erik Slottner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk