Rädda SME-företagen - Storföretagen måste betala sina fakturor i tid 

Rädda SME-företagen - Storföretagen måste betala sina fakturor i tid 

Storföretagen har flera hundra miljarder i skulder till sina underleverantörer, vilket är en stor riskexponering. Många underleverantörer befinner sig i ett akut läge där man kan se en dramatisk minskning av intäkterna, samtidigt som de förbereder varsel och permitteringar.

Flera mindre företag kommer att få svårt att överleva coronakrisen när man även ska agera bank åt de stora företagen. Sveriges storföretag behöver därmed ta sitt samhällsansvar genom att omedelbart betala sina leverantörer på 30 dagar. Detta skriver arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening Sinf tillsammans med branschföreningarna Sveriges Fordonsverkstäders Förening, Transportbandföretagens Riksförbund, Stål- och Mekangruppen, Swedish Tooling, Engineering and Machining Association samt Svensk Plastindustriförening, i ett gemensamt upprop.

Flera av näringslivets företrädare har, liksom Sinf, de senaste dagarna talat om att det nu behövs omedelbara politiska åtgärder för att stötta bolagen och underlätta likviditetssituationen. Åtgärder i form av korttidspermittering, statligt övertagande av sjuklöneansvar och likviditetsförstärkningar via skattekontot har presenterats. Det borde vara en självklarhet att bolagen som tar del av dessa stöd också tar sitt ansvar att betala sina leverantörer på 30 dagar. Det borde staten ställa som krav!

Problemet kvarstår dock att många stora företag inte betalar sina underleverantörer med rimliga betaltider efter att varorna eller tjänsterna är levererade. Därmed sitter leverantörerna i en rävsax med löpande kostnader för verksamheten, men inga betalningar från kunderna. Tillsammans med corona-nedstängningar av företag och uteblivna order och affärer kommer konkurserna att öka dramatiskt framöver. Leverantörsföretag som sliter för sin överlevnad kan och ska inte behöva agera bank till sina kunder.

– Jag talar dagligen med förtvivlade företagare som ska ut med löner, hyror och kostnader samtidigt som produktionen snabbt kastats omkull. Det är inte rimligt att så många storföretag har tagit chansen att förlänga sina betaltider från 30 dagar till 60, 90 eller till och med 120 dagar. SME-företagen behöver hjälp med akuta åtgärder för att klara sin likviditet, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf.

Konkurser bland underleverantörerna kommer i många fall att ställa till stora problem för Sveriges exportindustri. Frågan om bolagens likviditet har i flera år diskuterats i form av krav på skäliga betaltider i näringslivet. Den 17 januari 2013 deklarerade Mikael Damberg att vi skulle få kortare betaltider. Damberg sa då till Dagens Industri att: ”Vi ser att små och medelstora företag allt oftare hamnar i en väldigt svår situation där storföretagen och även offentlig förvaltning har börjat ställa krav på längre betaltider”.

Vidar Wernöe, vd på EK Power Solutions AB, anser att den pågående coronakrisen har satt underleverantörerna i en enormt besvärlig situation.

– Jag har arbetat med frågan om betaltider i över tio år. Tyvärr har trenden inte varit positiv utan snarare tvärtom. Nu måste de stora företagen omedelbart ta sitt samhällsansvar och aktivt bidra till att Sveriges små och medelstora företag får sina betalningar. Det kan inte vara dessa företags ansvar att agera bank utan nu behövs likviditeten akut i bolagen, säger Vidar Wernöe, vd på EK Power Solutions AB.

Effektiva affärstransaktioner är viktigt för såväl likviditet som för stärkt konkurrens- och innovationskraft. En hållbar tillväxt är av största vikt för underleverantörernas överlevnad i Sverige, det är därav väsentligt att storföretagen minskar inlåsningseffekterna och riskexponeringen för sina underleverantörer genom att betala dem i tid.

Svensk Industriförening Sinf, Fordonskomponentgruppen FKG, Almega, Innovationsföretagen och Företagarna startade 2018 “Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet”, se betaltider.se. Syftet var att tillsammans med näringslivet verka för kortare betaltider, till fram för allt Sveriges små och medelstora bolag. I samband med lanseringen anslöt sig flera av Sveriges storföretag så som Scania, Electrolux, Atlas Copco, Ericsson, Skanska, SAS, Sandvik och Telia, till Uppförandekoden för att korta sina betaltider.

Vi vill uppmana alla Sveriges företagsledare att ta sitt samhällsansvar genom att omedelbart ansluta sig till Uppförandekoden och betala sina underleverantörer på 30 dagar.

Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf
Bo Ericsson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)
Bengt Jönsson, ordförande Transportbandföretagens Riksförbund TBR
Lars-Erik Lundberg, ordförande Stål- och Mekangruppen
Jan Aronsson, ordförande Swedish Tooling, Engineering and Machining Association, STEMA
Lennart Johansson, branschansvarig Svensk Plastindustriförening SPIF
Vidar Wernöe, Sinf Elektronik

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk