Pressmeddelande – Dålig samverkan ett hot mot svensk export

Idag presenterade UNDEXO, Underleverantörernas Exportorganisation, och ordföranden Anders Ekdahl för femte året i rad rapporten om hur de mindre och medelstora företagen ser på export. Platsen var Elmia Subcontractor i Jönköping.

Den samlade uppfattningen var mycket klar; det råder en undermålig samverkan mellan de offentliga exportfrämjarna vilket såväl fördröjer som försvårar för svenska exportföretag och ännu värre är den låga kännedomen kring främjarnas existens.
– Något radikalt måste ske. Det borde vara fullt tillräckligt att enbart ha en enda huvudman för det offentliga exportfrämjandet, vilket ofta uttrycks av företrädare för de mindre och medelstora företagen. Ett första steg vore därför en översyn och en kraftfullt förbättrad samordning mellan befintliga aktörer, sa Anders Ekdahl som samtidigt varnar för att exporttillväxten hämmas.

Medverkade gjorde även Andreas Hatzigeorgiou, politiskt sakkunnig hos handelsminister Ewa Björling, Robert Wickman, EKN, Patrick Juul, SWET samt Jonas Granath, Euler Hermes. En av huvudfrågarna var den granskning av de offentliga exportstöden som Riksrevisonen låtit göra och som presenterade i juni tidigare i år. Kritiken var inte nådig och bland annat kunde man läsa ?Regeringen bör styra verksamheten på ett mer samordnat sätt så att insatserna kan få bättre effekt?. De två senaste åren har UNDEXO lyft fram och delvis fått gehör för sina krav; 2011 krävde UNDEXO en exportcheck som blivit verklighet om än i en mindre omfattning än vad som var målsättningen och förra året gavs löfte om att lyfta fram frågan om internationell synlighet.
– Även om viljan är god så finns det ett problem och det är att det går alldeles för sakta. De olika främjarna lyckas sällan synkronisera sina gemensamma aktioner och på resans gång rinner många potentiella exportaffärer ut i sanden, säger Anders Ekdahl, ordförande UNDEXO tillika vd Svensk Industriförening Sinf.

Andreas Hatzigeorgiou höll med om att vägen ut till marknader utanför Sveriges gränser många gånger är för krokig.
– Vi håller på att se över en nyordning för att förbättra samarbetet. Just den här typen av frågor är väldigt viktigt att diskutera och för mig är forumet på Elmia en av årets höjdpunkter. Det är bra att exportfrågorna drivs på.
Patrik Juul, SWET, har sitt säte i Erbil, Irak:
– Handläggningen hos exportfrämjarna är alldeles för lång. Ibland måste vi betala en leverantör långt innan stödet från hemmaplan gör sig påmint. Det fungerar inte i långa loppet.
Robert Wickman och Jonas Granath var emellertid nöjda med hur deras respektive organisationer ökat i kännedom som annars är ett av främjarnas största problem. EKN har på två år ökat kännedomen kring sin verksamhet med 15 procentenheter. Exportkartläggningen, som är Sveriges största i sitt slag, visar tydligt att företagen är alltmer intresserade av export.

UNDEXO bildades i samband med Elmia Subcontractor i Jönköping 2009 i närvaro av bland andra handelsminister Ewa Björling. Den reviderade devisen lyder ?Fördubblat antal exporterande företag inom fem år?.
Exportkartläggningen finns att hämta på UNDEXOs hemsida www.undexo.se.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk