Pressmeddelande betaltider.se

Pressmeddelande betaltider.se

Föreningen för effektiva affärstransaktioner lanserar hemsidan www.betaltider.se för att informera om näringslivets kod om betaltider

Effektiva affärstransaktioner är avgörande för likviditeten i företag och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta den strukturella förändringen som sker på marknaden och samtidigt sätta fokus på vikten av effektiva affärstransaktioner, har Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildats. Bakom föreningen står näringslivsorganisationerna Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Företagarna, Svensk Industriförening Sinf och Svenska Teknik&Designföretagen.

Föreningen avser att sprida kunskap om det viktiga arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och trygg finansiering. Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande och hållbart näringsliv. Föreningen lanserar nu hemsidan www.betaltider.se för information om betaltider i näringslivet och den frivillig kod som näringslivet utarbetat för att korta betaltiderna i svenskt näringsliv, i synnerhet för de små och medelstora företagen.

Tillväxten hämmas av långa betaltider

Långa betaltider skapar svåra likviditetsproblem för leverantörsföretag som annars har stor tillväxtpotential och möjlighet till expansion. Företag med en dominerande roll på marknaden nyttjar ofta sin ställning genom att förlänga betaltiderna, vilket i praktiken innebär att små företag tvingas agera bank till storföretagen. I och med att mindre företag är mer beroende av snabba återbetalningstider, mindre skyddade mot kreditförluster, samt har mindre möjligheter att anskaffa extern finansiering än större företag kostar detta Sverige både jobb och tillväxtmöjligheter.

Kod för betaltider

I syfte att korta betaltiderna har en kod för betaltider tagits fram på initiativ av en rad storföretag. Koden har tagits fram som ett underlag till självreglering.

Läs mer på www.betaltider.se

Patrik Nilsson
samhällspolitisk chef Företagarna
Mejl: Daniel.Wiberg@foretagarna.se

Tel: +46 (0)8 406 17 24
Joakim Norlén
vd Svensk Industriförening, Sinf
Mejl: joakim.norlen@sinf.se
Tel: +46 (0)8 440 11 90

Anders Persson
näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen
Mejl: anders.persson@std.se
Tel: +46 (0)8 762 69 17

Fredrik Sidahl
vd FKG, Fordonskomponentgruppen
Mejl: fredrik.sidahl@fkg.se
Tel: +46 (0)31 711 89 01

Andreas Åström
chef näringspolitik och kommunikation Almega
Mejl: andreas.astrom@almega.se
Tel: +46 (0)8 762 69 52

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk