Organisationer riktar kritik mot regeringens förhalande av ny betalningslag

Pressinformation 131009

Organisationer riktar kritik mot regeringens förhalande av ny betalningslag.

Varför slirar regeringen i betalningsfrågan. Den frågan ställer idag representanter för organisationerna FKG – Fordonskomponentgruppen, SINF- Svensk Industriförening och Svenska Teknik&Designföretagen på Dagen Industris debattsida.

Detta efter att ha konstaterat att ännu föreligger inte någon ny proposition från justitiedepartementet om en tvingande lagstiftning kring betalningstider i näringslivet, trots att den nya betalningslagen ska börja vid årsskiftet!

Regeringen underlåter sig nu att följa riksdagens beslut att införa en lag om tvingande betalningstider på max 30 dagar i näringslivet. Det är anmärkningsvärt och negativt för näringslivets utveckling, menar Fredrik Sidahl, vd för FKG, branschorganisationen för fordonsindustrins leverantörsled.

Det beslut som riksdagen fattade tidigare i år innebär att regeringen är tvingad att lägga fram ett genomförbart lagförslag med tvingande regler kring betalningstider i näringslivet. Något som nu regeringen väljer att förhala trots nedröstningen i kammaren, menar debattörerna.

Att förhala riksdagsbeslutet när det gäller tvingande regler kring betalningstider står helt i konflikt med regeringens egen arbetslinje, och slår dessutom hårt mot småföretagande, underleverantörer och tjänsteföretag i stort, skriver debattörerna och fortsätter:

Regeringen hänvisar till kritik som finns i vissa remissvar. En kritik som främst kommer från jurister som inte har full förståelse för små och medelstora företag och utveckling, utan sätter avtalsfriheten i första rummet. Men det går att göra inskränkningar i avtalsfriheten, precis som man gjort för offentliga sektorn.

Jobben och tillväxt är grunden till det EU-direktiv som ligger bakom lagförslaget och förarbetet till betalningslag. Direktivet beskriver djupgående de negativa effekterna som långa betalningstider leder till. Detta är något som alla inom näringslivet och politiken är överens om.

Därför är det helt självklart att åtgärder måste genomföras som att införa en tvingande lagstiftning, avslutar Fredrik Sidahl, vd FKG, Anders Persson, näringspolitisk expert Svenska Teknik & Designföretagen och Anders Ekdahl, vd Svensk Industriförening SINF sitt debattinlägg i Dagens Industri.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk