Optimism har offensiva underleverantörer

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf sin senaste kvartalsmätning, Underleverantörsbarometern. Trots frånvaro av en tydlig konjunkturuppgång finns det ljuspunkter.

– Rekordlåga räntor och rekordlågt oljepris är två positiva faktorer. Därtill en viss förhoppning om en bättre konjunktur. Något fler planerar att anställa och då främst inom produktion, marknadsföring och försäljning. Vår bedömning är att alltfler ser en konjunkturuppgång efter en tid med ett ovisst läge. Orosmolnet är ekonomin inom EU och att länder kan komma att lämna EU-samarbetet, 49 procent anger osäkerheten som negativt för verksamheten, säger Anders Ekdahl, VD Sinf.

Det senaste årets politiska turbulens och internationella kriser gav konjunkturstiltje utan tydliga vindar. Optimismen börjar dock stiga, om än något försiktigt. Andelen företag som angivit omsättningsökning under kvartalet har ökat till 51 procent, 38 procent i föregående kvartal. Andelen företag som förväntar en ökad orderingång under innevarande kvartal har ökat något mindre till 53 procent. Fler tecken på en bättre kommande konjunktur syns också i andelen företag med positiva svar, som ökar från 40 procent till 44 procent. Av företag som planerar nyanställningar anger 31 procent att de söker medarbetare inom marknadsföring och försäljning, en fördubbling jämfört med föregående år.

– Ökat behov av medarbetare inom marknadsföring och försäljning är en offensiv signal. Det visar att det fortsatt finns goda karriärmöjligheter inom industrin. Ett kvarstående problem är dock bristen på utbildad arbetskraft. Därför fortsätter önskemålet om att behålla lägre arbetsgivaravgifter för personer under 26 år att vara prioriterat, säger Anders Ekdahl.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det fjärde kvartalet 2014 med prognoser om det första kvartalet 2015 avslutades den 23 januari och visar bland annat på följande resultat:

Mer än hälften av underleverantörerna (51 procent) har ökat sin omsättning jämfört med 38 procent föregående kvartal.
43 procent av företagarna bedömer att orderingången ökar under första kvartalet 2015 vilket kan jämföras jämfört med det fjärde kvartalet 2014
Andelen underleverantörer som säger sig vilja öka sin personalstyrka under första kvartalet ökar från 15 procent till 22 procent.
Nästan hälften av företagen fortsätter att se tillgången till utbildad arbetskraft som ett problem.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk