Depressed,Businessman,Lost,His,Business,And,Decrease,In,Income.,Destroyed

Operativ krisledning vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorn ska förbättras

Samhällsviktiga finansiella tjänster ska kunna upprätthållas även när de utsätts för allvarliga driftstörningar. Därför får Olof Sandstedt i uppdrag att bistå Finansdepartementet med att ta fram förslag på en funktion för operativ krisledning vid allvarliga störningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur.

– Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina omfattar inte bara drönare och artillerigranater utan även cyberangrepp. Behovet av en stärkt samlad förmåga att stå emot cyberangrepp har därför blivit ännu större, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Som ett led i arbetet med att stärka Sveriges förmåga att hantera olika former av driftstörningar, till exempel vid cyberangrepp, finns ett behov av att se över hur en operativ krisledning vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur kan utformas. Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar att vid sådana allvarliga störningar kunna upprätthålla nödvändiga finansiella tjänster, samt ytterst värna den finansiella stabiliteten.

– Finansiella tjänster är en central del av vår vardag och något som vi förutsätter alltid ska fungera. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget leder till ökad risk för olika former av allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur, något som kan få omfattande negativa effekter inte bara för den finansiella sektorn utan även för samhället i stort, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2023.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk