Busines stöd covid corona

Förlängning av omställnings- och omsättningsstöd

Åtgärder och restriktioner kopplade till pandemin anses kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företag. Därför avser regeringen att aktivera omsättnings- och omtällningsstöden till att omfatta även februari 2022.

Regeringen har redan tidigare aviserat att omställnings- och omsättningsstöden förbereds för en aktivering perioden december 2021 till och med mars 2022. Stöden – som redan tidigare har aktiverats för december och januari – aktiveras nu även för februari.

Takbeloppet för omställningsstödet höjs samtidigt till det högsta möjlige enligt EU:s statsstödsregler för denna typ av stöd. Den nya nivån gäller från och med december 2021.

Omställningsstödet ska användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Icke täckta fasta kostnader kommer att ersättas med upp till 70 eller 90 procent. Löner och hyror är stödgrundande.

Omsättningsstödet aktualiseras för enskild näringsidkare som förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden.

Statsstödsansökan har skickats in till EU-kommissionen för godkännande.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk