Close-up,Of,A,Businessperson's,Hand,Calculating,Invoice,At,Workplace

Omsättningsstöd kan sökas april ut

Omsättningsstöd för sänkt ersättning orsakad av coronaviruset fortsätter att löpa. Handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare kan ansöka för perioden december 2021 – februari 2022 fram till och med den 30 april.

Två särskilda omsättningsstöd har införts för att stötta enskilda näringsidkare och handelsbolag som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärderna.

Det ena omsättningsstödet kan användas av enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod man ansöker om. Storleken på stödet är 75 eller 90 procent av den enskilda näringsidkarens omsättningstapp beroende på stödperiod.

Det andra omsättningsstödet kan användas av handelsbolag med minst en fysisk person som delägare och är utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk