Betalningsproblem i aktiebolaget - åtgärd och ansvar

Ohövliga förstör för alla

Inte bara den som utsätts för ett otrevligt beteende på jobbet påverkas. Det har en negativ påverkan på hela arbetsplatsen. Prestationerna påverkas och samarbeten störs, det skriver Svenska Dagbladet.

Raljanta kommentarer, nedsättande synpunkter, suckar och offentlig kritik. Det är tyvärr en vardag som alltför många möter idag. Det äter på välbefinnandet för den som utsätts, och kan till och med påverka fysisk och psykisk hälsa. Det konstaterar Kristoffer Holm, forskare vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet, i en doktorsavhandling. Riskerna med ohövligt beteende är stora.

Beteendet kan ingå i mobbning eller stå för sig själv. Det är ett lågintensivt beteende som bryter mot arbetsplatsens normer och är respektlöst. Omgivningen känner en lite obehaglig känsla och en osäkerhet. Det kan väl ändå inte vara elakt menat?

Cirka 1000 personer har i en enkätundersökning svarat på hur de påverkar av att se andra bet sig ohövligt på jobbet. Resultatet visar att de kan mer stressymptom och en lägre tillfredsställelse med arbetet. Organisationen ses också som mindre rättvis. Ytterligare var de mer benägna att bete sig likartat vid ett senare tillfälle.

Kristoffer Holm konstaterar att vi kan rätt mycket om grövre kränkningar, men det saknas kunskap om ohövligt beteende. Forskningsområdet startade i slutet av 1990-talet. Man har bland annat sett att det är vanligt förekommande och att organisationsförändringar och hårda krav i arbetet är riskfaktorer.

Ohövlighet borde uppmärksammas mer på arbetsplatser och Kristoffer Holm rekommenderar ett strukturerat arbete för att motverka det – ett positivt fokus, generella riktlinjer och en målbild. Ett respektfullt och hövligt bemötande minskar ohövliga beteenden.

– Ohövlighet i form av otrevligt bemötande av kollegor och kunder kan i allvarliga fall, som en sista åtgärd, leda till att arbetsgivaren måste skilja arbetstagaren från sin anställning, säger Magnus Lindström, Chefsförhandlare och arbetsrättsjurist på Sinf. Mobbing och andra trakasserier mot arbetskamrater är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som med kraft måste hanteras av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste i dessa fall var tydligt med vad som inte är ett tillåtet uppträdande och uppträdandet ska utredas, dokumentas och följas upp. Ett eventuellt skiljande från anställningen måste föregås av tydliga varningar om vad den yttersta konsekvensen kan vara om en arbetstagare inte efterlever de förhållningsregler som krävs.

Tveka inte att kontakta våra jurister om du behöver hjälp: Magnus Lindström , Anna Winblad von Walter och Jennie Nilsson .

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk