sinf arbetsgivarorganisation

De opartiska ordförandena, som leder avtalsförhandlingarna inom industrin, lämnade i måndags en första skiss till nya kollektivavtal. Enligt skissen föreslås avtalen sträcka sig från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023, alltså 29 månader. Skissen har godkänts av parterna.

Nytt läge i avtalrörelsen

De opartiska ordförandena, som leder avtalsförhandlingarna inom industrin, lämnade i måndags en första skiss till nya kollektivavtal. Enligt skissen föreslås avtalen sträcka sig från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023, alltså 29 månader. Skissen har godkänts av parterna.

Lönerevisionsdatum och nivåer för lönehöjningarna är ännu inte satta. En slutligen hemställan om nivåer på lönehöjningar förväntas lämnas nästa vecka. Målsättningen är att ett nytt avtal ska vara undertecknat den 31 oktober och att det så kallade märket då är satt för övriga parter på arbetsmarknaden.

En bidragande orsak till den långa avtalsperioden är troligtvis de pensionsavtal som förhandlas mellan Svensk Näringsliv och LO som förutsätter en lång avtalsperiod. En lång avtalsperiod kan visserligen skapa trygghet för arbetsmarknaden, men i ett läge som vi befinner oss i just nu kan det enligt Sinfs chefsförhandlare Magnus Lindström vara svårt att hitta rätt nivåer för löneökningar som arbetsgivarna klarar av de närmaste åren. Troligtvis kommer de att lösa det så att avtalet ska kunna var uppsägbart, i vart fall sista året.

Dessutom har förhandlingarna om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv återupptagits. Mycket förvånande eftersom Svenskt Näringsliv i samband med att förhandlingarna kraschade då tidsfristen löpte ut tydligt deklarerade att ”en deadline är en deadline”, menar Magnus Lindström. Om parterna inte lyckas nå någon uppgörelse kommer lagstiftningsarbetet utifrån den tidigare lämnade LAS-utredningen att fortsätta. En lagstiftning som Sinf i stora delar välkomnar.

Sinf följer med stor spänning utvecklingen av förhandlingarna som självklart kommer att ha en direkt påverkan de förhandlingar som Sinf och IF Metall planerat in under december.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk