ytt kollektivavtal mellan Sinf och IF Metall

Nytt kollektivavtal mellan Sinf och IF Metall

Sinf och IF Metall har idag enats om ett nytt kollektivavtal för anställda inom industrin som ska gälla fr o m de 1 januari 2021 t o m den 31 maj 2023. Lönerevisionsdatum är den 1 januari 2021 resp den 1 juni 2022.

Kostnaden för avtalet ligger i nivå med det sedan tidigare satta märket om 5,4 procent och ger en lönehöjning med i snitt 767 kr per månad (4:38 kr per timme den 1 januari 2021 och 656 kr per månad (3:75 kr per timme) den 1 juni 2022.

Utöver lönehöjningarna så ska en ytterligare avsättning till delpension göras med 0,2 procent. Parterna har också antagit den sänkta åldern för inbetalning av ålderspension från 25 till 22 år.

Avtalets lägstlöner för de som fyllt 18 år samt tillägg och ersättningar har höjts med avtalets värde.

Vad gäller allmänna villkor så har parterna bl a enats om att införa möjlighet att lokalt komma överens om provanställning i sex månader.  Det har också införts en permissionsdag för nära anhörigs dödsfall samt en extra beredskapsersättning för tjänstgöring på fredag kvällar. Överenskommelsen i sin helhet kommer inom kort.

Sinf kommer också att på tisdag kl 16.00 hålla ett teamsmöte om det nya avtalet.  Här hittar du teamslänken. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk