André_Hanes_bolagsjurist_Sinf

Nytt hållbarhetsdirektiv omfattar ännu fler

Det är hög tid att börja anpassa verksamheten inför EU:s nya hållbarhetsdirektiv (CSRD) som successivt implementeras under 2024–2026. Direktivet omfattar många fler företag än idag – från dagens ca 12 000 till ca 50 000. Även om ett företag inte specifikt omfattas, så kan man räkna med att kravställningen från de större företagen kommer att skärpas nedåt i hela leverantörskedjan.

Det kan inte ha undgått någon företagare att regelsystemet kring hållbarhetsfrågor är på väg att både fördjupas och breddas. Företagen spelar här en ledande roll och detta avspeglas i den uppgraderade lagstiftning som inom kort rullas ut från EU. EU har bestämt sig för att vara globalt ledande när det gäller hållbarhetsregler, varför det som svensk företagare är viktigt att hålla sig informerad. Här är de övergripande punkterna som påverkar svenska företag:

  1. Miljöpåverkan: Företag bör arbeta för att minska sin miljöpåverkan genom att minska utsläppen av växthusgaser, minska avfallet och använda förnybara energikällor.
  2. Socialt ansvar: Företag bör ta ansvar för de sociala konsekvenserna av sin verksamhet, inklusive arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och samhällsengagemang.
  3. Ekonomisk hållbarhet: Företag bör arbeta för att säkerställa sin ekonomiska hållbarhet genom att minska kostnader, öka effektiviteten och investera i hållbara teknologier.
  4. Transparens: Företag bör vara transparenta om sin verksamhet och sina hållbarhetsprestationer, inklusive att rapportera om miljöpåverkan och socialt ansvar.
  5. Samarbete: Företag bör samarbeta med andra företag, regeringar och civilsamhället för att lösa hållbarhetsproblem och främja hållbar utveckling.

Genom att lägga in dessa punkter i verksamheten kan företag bidra till en mer hållbar framtid och samtidigt uppnå långsiktig framgång, det vill säga få konkurrensfördelar. Hållbarhetstänkande blir alltså en win-win. De nya reglerna är komplexa och kräver att berörda företag sätter sig in i de olika krav som ställs. Ett helt nytt krav som införs är bland annat “dubbel väsentlighetsanalys” som innebär att företaget skall redovisa både vilken påverkan det har på sin omgivning och vilken påverkan omgivningen har på företaget.

Sinfs jurister erbjuder självfallet våra medlemmar fortlöpande rådgivning och assistans kring hållbarhetsregler.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk