ungdomar

Nya skatteförslag

Regeringen föreslår att arbetsgivaravgiften för unga sänks ytterligare under sommaren 2022. Samtidigt föreslås en begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år.

Arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år sattes tidigare ned tillfälligt för perioden januari 2021 till och med mars 2023. Nu vill regeringen sänka arbetsgivaravgifterna ytterligare för unga under sommaren 2022. Förslaget innebär att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättning upp till 25000 kronor till unga under juni-augusti 2022.

Samtidigt föreslås också en begränsningsregel så att det inte längre går att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring om underskotten varit det övervägande skälet till ägarförändringen. Vid bedömningen av vad som varit det övervägande skälet ska särskilt beaktas om det i förvärvet inte ingått något företag som driver rörelse eller som har andra tillgångar eller rättigheter än kontanter och fordringar på företag som ingick i samma koncern som underskottsföretaget före ägarförändringen. Bestämmelsen träder i kraft den 1 maj 2022, men kommer med stöd av undantagsbestämmelse att tillämpas på ägarförändringar efter den 10 juni 2021.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk