Silhouette,Successful,Male,Engineer,Standing,Survey,Work,On,Construction,Over

Nya regler om arbetskraftsinvandring

Det blir möjligt att söka uppehållstillstånd för att söka jobb eller starta ett företag. Migrationsverket har uppdragits att följa upp och kontrollera de nya bestämmelserna, för att motverka såväl utnyttjande som kompetensutvisningar men även attrahera internationell kompetens. 

Nya regler om arbetskraftsinvandring gäller från den 1 juni 2022, då det införs en ny möjlighet till uppehållstillstånd för att söka jobb eller försöka starta ett företag i Sverige. För att beviljas uppehållstillstånd krävs ett anställningsavtal. Reglerna gör det möjligt att ansöka om tillstånd i Sverige, utan att behöva lämna landet. De nya reglerna syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare och så kallade kompetensutvisningar, samt att attrahera internationell kompetens. 

De nya reglerna innehåller också utökade möjligheter att kontrollera arbetskraftsinvandrares villkor. Arbetsgivare kan bli skyldiga att anmäla försämrade arbetsvillkor. 

Migrationsverket uppdras att rapportera hur många tillstånd som beviljas och följa upp hur många som därefter stannar kvar i Sverige och på vilken grund. Migrationsverket uppdras också att rapportera hur många kontroller de har genomfört med stöd av det nya regelverket. 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk