Framskjutna korttidsstöd tvingar företag i konkurs

Nya omställningsstödet sämre

Omställningsstödet som ska ersätta upp till 90 procent av företagens fasta kostnader ger långt sämre stöd än regeringen utlovat. Skatteverket är, enligt Dagens Industri, nedringt av företagare som är frustrerade över att de får långt mindre ersättning än tidigare. 

På regeringen.se uppges att det uppdaterade och förlängda stödet ”bedöms vara mer förmånligt för de flesta företag. Kritikerna menar att det är tvärtom och att omställningsstödet ger betydligt mindre ersättning än tidigare. 

Nu instämmer Skatteverket i kritiken. Den nya EU-anpassade beräkningsmodellen är snårig och utgår från så kallade icke-täckta fasta kostnader. Det är företagets fasta kostnader med avdrag för det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När täckningsbidraget fastställs får företaget räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnaderna som minskar försäljningsintäkterna. 

Ersättningen täcker långt ifrån det som utlovats. Det nya sättet att beräkna stödet på är en begränsning. Ett av problemen uppges vara att flera viktiga kostnadsposter inte tillhör de icke-täckta, som exempelvis pensionspremier för de anställda. Det innebär att företag som inte betalar pensionspremier gynnas. 

Den nya beräkningsmodellen har en del begränsningar i jämförelse med det tidigare beräkningssättet, som varit mer generöst gentemot företagarenJag kan i nuläget inte se vem som gynnas mer av den nya beräkningsmodellen, men det kan även vara en fråga om att tidigare regler har tolkats för generöst, säger Jennie Nilsson, bolagsjurist på Sinf. Det vi ska komma ihåg är att våra företagare har akut likviditetsbrist, så det handlar om här och nu och då är det viktigt att vara tydlig och uppriktig om stöden som finns att tillgå, avslutar hon. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk