Arbitration,Concept,,Judge,Gavel,And,Calculators,On,Financial,Documents

Nya momsregler för små företag

Ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv kommer att föranleda ändringar i mervärdesskattelagen och skattförfarandelagen, som föreslås börja gälla den 1 januari 2025.

Regeringen har presenterat förslag föranledda av bland annat ändringar i mervärdesskattedirektivet. Förslagen innebär att nya regler och ändringar införs i mervärdesskattelagen och skatteförfarandelagen.

Förslagen innebär i huvudsak följande:

  • Omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor.
  • Företag som är etablerade i Sverige får möjlighet att tillämpa undantag från skatteplikt i andra EU-länder.
  • Företag etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa undantaget från skatteplikt i Sverige.
  • Fler får utfärda förenklad faktura.
  • Vissa virtuella evenemang och aktiviteter ska beskattas här om de konsumeras här.
  • Skattesatsen är 12 procent för all försäljning av konstverk.
  • Vinstmarginalbeskattning får inte tillämpas av återförsäljare när inköpet gjorts med reducerad skattesats.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk