Nya lagar som träder i kraft under

Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet

Flera nya lagar och förordningar träder i kraft vid halvårsskiftet. Regeringskansliet har publicerat en sammanställning av dem.

Bland nyheterna, med undantag för lagar och förordningar med anledning av coronapandemin, är:

Nya regler som syftar till att motverka skatteplanering genom så kallade omvända hybrida missmatchningar som uppkommer på grund av skillnader i olika länders skattelagstiftning.

Det så kallade FOU-avdraget förstärks genom att arbetstidsvillkoret sänks och taket för nedsättning höjs.

Beräkningen av bilförmån justeras för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil.

Den privata initiativrätten stärks för snabbare detaljplanering.

Nya konkursregler ska effektivisera och modernisera konkursförfarandet. Bland annat ska all skriftlig kommunikation i konkursförfarandet och kungörelser kunna ske i digital form. Den som är försatt i konkurs ska också kunna bekräfta bouppteckningen hos konkursförvaltaren i stället för edgångssammanträde vi tingsrätten.

Stöd för åtgärder som minskar utsläpp utökas. Det ska kunna ges även för åtgärder som minskar utsläpp indirekt kopplade till industrins processer samt andra åtgärder som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå klimatmålen.

Utsläppsgränsen skärps och bonusbelopp höjs för klimatbonusbilar.

Konkurrensverket får större befogenheter. Verket kommer, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Dessutom utökas Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar och verket får besluta om en utredningsskadeavgift.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk