Ny regel i föräldraledighetslagen

Föräldraledighetslagen anger som huvudregel att ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Med anledning av ovannämnda ändringar i föräldraförsäkringen har också föräldraledighetslagen ändrats på denna punkt.

Undantag från treperiodersregeln

Från huvudregeln om högst tre ledighetsperioder finns sedan tidigare undantag för ledighet med tillfällig föräldrapenning, ledighet med s.k. pappapeng samt ledighet för att delta i föräldrautbildning eller besök i förskolan.

Ny regel om ytterligare undantag från treperiodersregeln

Den nya regeln innebär att lagen tillförs ytterligare två undantag från treperiodersregeln. De nya undantagen avser dels ledighet för besök hos mödrahälsovården, dels när en förälder är ledig för att delta i introduktion till en verksamhet som omfattas av skollagen.

De nya reglerna har således samband med de tidigare beskrivna ändringarna i föräldraförsäkringen.

De nya reglerna i föräldraledighetslagen träder i kraft den 1 januari 2019.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk