Nu eller aldrig för underleverantörerna - automatiseringen frusen

46 procent av underleverantörerna uppger att deras produktivitet ökat under kvartal två, men när det gäller digitalisering och automatisering har industrin en lång väg kvar.  
Tidigare presenterades markant uppåtgående siffror i Underleverantörsbarometern för andra kvartalet 2021 från Arbetsgivarorganisationen Sinf.
– Barometern visar att företagens produktivitet under kvartal två har ökat men delar av industrin är fortsatt försiktiga i sin digitalisering och automation går på många håll trögt även om företagen uppger att de skulle göra dem mer attraktiva. Vi ser en uppdelning där vi har ett antal företag som ligger långt fram och därmed skapar en fin tillväxt samtidigt som en stor grupp halkar efter säger en oroad Sanna Arnfjorden Wadström, Sinfs VD.

Svensk industri har stått stark under pandemin och är världsledande inom flera områden.  För att hålla kvar den positionen är det viktigt   vara öppna för den nya tekniken och nya mer effektiva processer.

I den nysläppta underleverantörsbarometern för kvartalet uppger 28 procent av företagen att de har digitaliserat inom administration de senaste tre åren medan 22 procent uppger att de har digitaliserat inom tillverkningen. Oroande är dock att 21 procent uppger att företagets digitalisering är oförändrad sedan tre år tillbaka.

Automatiseringen ser dessvärre ut att gå långsammare för svensk industri.  Hela 73 procent uppger att automatiseringen i produktionssystemet varit oförändrad de senaste tre åren. Av de som automatiserat har fokus legat på fler robotar för maskinbetjäning.

Det är inom automatiseringen en tydlig uppdelning syns mellan företagen där 4 av 10 företag uppger att de är digitaliserade/automatiserade till 50 procent eller mer i verksamheten. 19 procent uppger att de enbart är digitaliserade/automatiserade till 10 procent eller mindre. Detta till trots är underleverantörerna överens om att konkurrenskraften ökar i och med mer digitalisering och automation. Här uppger 62 procent av underleverantörerna att konkurrenskraften kan öka med 10–20 procent.

– Vi vet om att investeringen för att automatisera och digitalisera kan vara utmanande för de små- och medelstora företagen, menar Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. Där är stödinsatser från vår Regering viktiga. Det är viktigt att även de mindre industrierna och företagen kommer i gång med sitt effektiviseringsarbete. Och intresse finns. 42 procent av underleverantörerna uppger i barometern att de är intresserade av AI i verksamheten men oroande är att 41 procent inte är det. 18 procent uppger att det inte är intressant för verksamheten.

– AI, automatisering och digitaliseringen är stora möjligheter för företagen att bli mer konkurrenskraftiga och få ner sina tillverkningskostnader samtidigt som till exempel AI delvis kan ersätta de stora pensionsavgångar som skett säger Sanna Arnfjorden Wadström och fortsätter, vissa företag är också långt fram här, ser möjligheterna. Vi ser vidare att 14 procent börjat använda sig av AI eller är i startgroparna. 36 procent av underleverantörerna är intresserade att lära sig mer om AI.

-Samtidigt blir jag oroad för de företag som inte griper möjligheterna nu, de löper stora risker framåt. De kommer att utmanas genom att bli omkörda och kostnadstunga när konkurrenterna accelererar och kan leverera snabbt och prispressat. Här är det just nu livsviktigt att hänga med och satsa skyndsamt säger Wadström och fortsätter: Men för industrin är också automatiseringen förenad med dyra investeringar och för att klara det måste verksamheten ha tillgång till likvida medel. Här kan många verksamheter som under krisen och materialbristen sett sina verksamheters marginaler krympa ha utmaningar och behöver hjälp både med investeringskapital och expertis, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Imorgon (25/8) 08.25 presenterar Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström siffrorna från underleverantörsbarometern i sin helhet. Välkommen att delta!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk