Eco,Business,Investment.,Green,Business,Growth.,Businessman,Holding,Coin,With

Ökade kundkrav på hållbarhet

Kunderna ställer allt fler krav på sina leverantörer. De vill veta hur leverantörerna förhåller sig till hållbarhet och vill ha svar på frågor i enlighet med vissa system. I den kommande, reviderade lagen om upphandling är hållbar utveckling ett skall-krav.

Till detta kommer att den yngre generationen ligger långt fram i frågorna. Dagens unga medarbetare har fått med sig en utbildning i hållbar utveckling från såväl grundskolan och gymnasiet som på universitetet. De ställer helt nya krav på sina arbetsgivare.

Att förhålla sig till hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är inte längre en avancerad framtidsspaning. Klimatkrisen och överskridandet av planetens gränser samt att säkerställa fred, demokrati, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor står där mitt framför oss! Det går inte längre att väja.

Vi ser dagligen hur media granskar företags värdekedjor och det kan få negativa konsekvenser för de varumärken som inte lever upp till bra arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, som inte håller måttet vad gäller utsläpp eller som gör korrupta affärer.

Boston Consulting Group har genomfört en studie som visar att företag som tar ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt samhällsansvar och låter det genomsyra deras affärsstrategier blir mer lönsamma på grund av att medarbetarnas engagemang ökar, det öppnar upp nya marknader, kundernas lojalitet blir högre, innovationstakten ökar och de skapar nya produkter och tjänster, reducerar kostnaden i produktionen, prisbilden kan höjas, försäljningen ökar och företaget stärker relationen till samhället.

Så hur ser egentligen utmaningen ut för små och medelstora företag. Egentligen är det ganska enkelt och det är heller inget nytt. Man behöver ha en, eller skapa en, långsiktig affärsplaneprocess som integrerar hållbarhet för att skapa ett framgångsrikt och lönsamt företag. Och det kan vår samarbetspartner Sverige:2030 hjälpa er med.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk