Sinf Ulev Q2 2024

Natomedlemskap ger tillväxt

Arbetsgivarorganisationen Sinfs senaste Underleverantörsbarometer visar att Sveriges underleverantörer har det fortsatt tufft under Q1/Q2 2024 men att majoriteten ser Natomedlemskapet som en affärsmöjlighet. 46 procent anser att lågkonjunktur fortsatt råder och 35 procent har tvingats skjuta på möjliga nyanställningar.

Företagens kapitalförsörjning ser ut enligt följande: 70 procent av underleverantörerna gör i huvudsak nyinvesteringar med eget upparbetat kapital. 17 procent lånar till kapitaltillskott hos bank, låneinstitut eller utlåning från ägaren. Bara 1 procent tar in riskkapital. Det antyder att de små- och medelstora företagen inom industri och tjänstesektorn gör allt vad kan för att klara sig igenom de sista årens stålbad helt på eget kapital.

– En anledning är företagsstrukturen. Man lever för sina företag och kämpar hårt för en långsiktighet och stabil kontroll över verksamheten. En annan anledning till att inte jobba med riskkapital är risken att förlora kontrollen av bolaget när ägare med kortsiktiga synsätt kommer in. Många små och medelstora företag är familjeföretag och har i allmänhet en långsiktig planering med stark värdegrund, menar Sanna Arnfjorden Wadström.

Underleverantörsbarometern för perioden visar även att 41 procent av företagen har oförändrad omsättning. Produktiviteten förblir också oförändrad hos majoriteten, 67 procent. Lönsamheten är oförändrad hos 49 procent av företagen. 63 procent upplever samtidigt brist på arbetskraft. En föraning om att underleverantörerna väntas anställa när situationen vänder. Den största gruppen, 46 procent förväntar sig ändå att en ny högkonjunktur inleds inom 6–12 månader.

Underleverantörerna är klokt försiktiga och väntar tålmodigt ut lågkonjunkturen. 71 procent tror också på att konjunkturen vänder inom ett år. Tillsammans med den gröna omställningen och de ökade behovet av trygghet i en allt mer otrygg omgivning bör närproducerat skapa stora möjligheter för myndigheter och företag framåt. Att anlita leveranser från en högteknologisk, innovativ och kvalitetsmedveten bransch skapar trygghet för Sverige menar Sanna Arnfjorden Wadström.

En majoritet av de svarande anser att Sveriges medlemskap i NATO är en affärsmöjlighet. 27 procent tror att NATO-medlemskapet kommer att påverka verksamheten positivt. Och hela 96 procent ser NATO som en öppning för nya affärsmöjligheter med Försvarsmakten.

– Under pandemin ställde många underleverantörer snabbt om sin produktion för att öka det akuta behovet, men förgäves. Då valde myndigheterna i sista stund ändå att köpa från utlandet. Sedan dess har det blivit tydligt hur viktigt det är för Sveriges säkerhet med produktion i närområdet. Dessutom har svenska underleverantörer ett avancerat kvalitetsarbete och en leveranssäkerhet som överträffar globala leveranser. Vad det gäller NATO gäller det att företagen får stöd i hur de ska leva upp till satta kriterier och köpande myndigheter värderar svenska leveranser högre än man tidigare gjort, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Övriga siffror

20 procent har ökat sin produktivitet.

25 procent anser att omsättning ökat med mer än 20 procent.

31 procent säger att lönsamheten minskat.

76 procent tror att lågkonjunkturen bryts inom ett år.

11 procent prioriterar säkerheten sedan säkerhetsläget gått från 3 till 4.

42 procent är negativt påverkade av kostnadsökningar.

30 procent har höjt sina priser.

18 procent har arbetat med att sänka sina kostnader.

10 procent har minskat på sin personal.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk