Nya tider - nya verktyg

Myndighetsanställda uppmanas arbeta på distans över sommaren

I december förra året uppdrogs statliga myndigheter att vidta åtgärder för att så många anställda som möjligt skulle kunna arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs nu fram till den 15 september 2021.

Regeringen har alltså förlängt uppdraget att myndigheter ska säkerställa att endast anställda vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler.

Anledningen är att arbetsplatserna är ett av de områden där smittspridning främst sker. Dessutom har uppdraget haft effekt under våren. Smittspridningen och belastningen på sjukvården är dock fortfarande hög.

Myndigheter med fler än tio anställda redovisar också till Arbetsgivarverket i månatliga rapporter hur stor andel av de anställda som arbetar hemifrån. Arbetsgivarverket slutrapporterar den sista juli.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk