msb

MSB:s kampanj Förberedda företag

Som en del av pågående kunskapssatsningar för att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen lanserar MSB kampanjen Förberedda företag, som är riktad till små och medelstora företag i Sverige.

Målsättningen med kampanjen är att bidra till:

  • en ökad kunskap om företagens betydelse för totalförsvaret samt offentliga aktörers ansvar och roller,
  • att företag vidtar åtgärder som minskar deras sårbarheter och stärker deras beredskap, och
  • att privat-offentlig samverkan etableras.

Kampanjen innehåller filmer med budskapet Förbered ditt företag så slipper Sverige stänga ner, intervjufilm med ett företag kopplat till omställningsproduktion och en uppdatering av MSB:s webbsida beredskap för företag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk