Brexit 900x506

Möjligt söka stöd ur brexitjusteringsreserven

Nu får svenska företag möjlighet att minska kostnaderna för den administrativa börda som uppkom till följd av att Storbritannien lämnade EU. Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att det är möjligt att ansöka om stöd genom den så kallade Brexitjusteringsreserven.

Fördelningen av medel i Brexitjusteringsreserven baseras på medlemsstaternas storlek på handeln med Storbritannien och fisket i Storbritanniens exklusiva ekonomiska zon. Sverige har fått totalt 137 miljoner euro för stödet. Stödet är inriktat på att hantera en ökad regelbörda och finansieras helt med EU-medel.

Stöd lämnas för konsult- och rådgivningstjänster, direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även i fortsättningen säljs i Storbritannien samt för deltagande i mässor och liknande.

Stödet får lämnas för kostnader under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. Frågor om stöd prövas av Svenska ESF-rådet, som också kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av förordningen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk