Trademark,And,Intellectual,Property,Patent.,Register,Brand,Law

Möjlighet att stärka varumärkes- eller designskydd

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) förlänger bidragserbjudandet för att stärka mindre och medelstora företags varumärkes- eller designskydd. Medlen är begränsade så missa inte din möjlighet.

Bidragskupongerna från EUIPO delas ut i form av två olika kuponger med ett värde på totalt cirka 26 000 SEK. Den ena kupongen kan användas för registrering av varumärken och/eller formgivningar inom och utom EU. Den andra används för en förhandsbedömning av immateriella rättigheter för att fastställa den mest lämpliga IP-strategin för ditt företag.

Man kan bara begära ut en av varje kupong och de gäller endast för registreringar som görs efter bidragsbeslutet. Mer information finns i hos PRV.

Som medlem i Sinf har du genom vårt samarbete med patentbyrån Groth & Co möjlighet till kostnadsfri rådgivning dels kring bidraget från EUIPO, dels i andra frågor gällande varumärkesskydd. Kontakta vår chefsjurist Jennie Nilsson för mer information.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk