Stillastående verksamhet p.g.a din sjukdom

Minska smittspridning på jobbet

Corona och den stora smittspridningen innebär nya arbetsmiljörisker. Detta ställer särskilda krav på arbetsgivarna, som har ansvaret för arbetsmiljön. Anmälningarna om allvarliga händelser i arbetet relaterat till corona har ökat de senaste månaderna, främst inom sjukvården och äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har därför i samråd med Folkhälsomyndigheten samlat viktig information till arbetsgivarna om vad de behöver göra för att säkra arbetsmiljön.

Håll i det systematiska arbetsmiljöarbetet, är budskapet. Det är viktigare än någonsin att gå igenom riskerna på varje arbetsplats och bedöma dem, vidta de åtgärder som krävs och följa upp. Men det är också viktigt att hålla sig uppdaterad, kunskapsläget förändras hela tiden.

Nedan ett antal exempel på åtgärder för att minska smittspridningen:
• Ge återkommande information
• Följ upp att anställda stannar hemma när de är sjuka
• Ändra om möjligt arbetstiderna, för att minimera trängselrisk i såväl kollektivtrafiken som vid samlingen på arbetsplatsen.
• Skapa mindre arbetsgrupper och minimera om möjligt personalstyrkan på arbetsplatsen
• Övergå till digitala möten
• Undvik att personal från olika arbetsgrupper träffar varandra och förhindra trängsel
• Ge möjlighet till god handhygien
• Se till att ha tillräcklig ventilation och att städa lokalerna dagligen
• Släpp inte in fler personer än vad lokalen tillåter ur ett smittskyddsperspektiv
• Sätt upp barriärskydd framför personal med kundkontakt
• Använd vid behov personlig skyddsutrustning

Behöver du stöd i ditt systematiska arbetsmiljöarbete? Kontakta gärna våra jurister Jennie Nilsson eller Anna Winblad Von Walter.

Titta också på webbinariet Arbetsmiljö i Covidtider, där våra jurister bland annat tar upp arbetsmiljöansvar, sjukregler och arbetsskada.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk