Diverse,Team,People,Assembling,Jigsaw,Puzzle,,Multiracial,Group,Of,Black

Mer hållbara företagsrekonstruktioner

Regeringen föreslår en ny lag om företagsrekonstruktioner. Syftet är att skapa ett mer effektivt och ändamålsenligt förfarande vid rekonstruktion, med förhoppningen att färre företag ska avvecklas till följd av ekonomiska problem.

Enligt förslaget ska en rekonstruktionsplan som innehåller alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem kunna fastställas med bindande verkan.

Vidare föreslås en skärpning av det så kallade livskraftstestet som används för att bedöma chanserna till fortsatt verksamhet samt att den som är i rekonstruktion får rätt att säga upp varaktiga avtal i förtid, till exempel ett kostsamt hyresavtal.

Samtidigt föreslås att kraven på rekonstruktörer skärps och att rekonstruktörer ska ställas under tillsyn.

Förslaget innebär att det skapas förutsättningar att koncentrera handläggningen av rekonstruktionsärenden till färre tingsrätter än idag. Det innebär också att EU:s insolvensdirektiv genomförs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk